Tensing

Praktisk informasjon

Fra:27.5.2020 - kl.18.00

Til:27.5.2020 - kl.20.15

Sted:Kirkestuen - Bønes kirke, Kirkerom - Bønes kirke, Bønes kirke, Barne- og ungdomsavdeling - Bønes kirke

Arrangør: