Tria

Praktisk informasjon

Fra:11.6.2020 - kl.18.00

Til:11.6.2020 - kl.19.30

Sted:Kirkestuen - Bønes kirke, Kirkerom - Bønes kirke, Bønes kirke, Barne- og ungdomsavdeling - Bønes kirke

Arrangør: