Samtalegudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:9.5.2021 - kl.11.00

Til:9.5.2021 - kl.13.30

Sted:NLA Breistein

Arrangør:Haukås Nærkirke

Samtalgudstjeneste for årets konfirmanter.

Vi får ett innblikk i hva årets konfirmanter har vært gjennom ila året.