Viktig info for ansatte vedrørende korona-tiltak

Kirken i Bergen har siden 12. mars 2020 hatt en kriseledelse som gir råd til sine ansatte basert på myndighetenes til enhver tid gjeldende anbefalinger og påbud. På denne siden finner du oppdatert informasjon til medarbeidere i Bergen. Informasjonen legges også fortløpende ut på Intranett og sendes ut på e-post fra HR-leder.

Oversikt over informasjonen på denne siden:

 

NYESTE RETNINGESLINJER FOR KIRKEN I BERGEN  

GUDSTJENESTER, GRAVFERDER o.l.: 
Det er tillatt med maks 100 personer på gudstjenester, kirkelige handlinger og andre arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser.

Dette gjelder arrangement som samler personer fra samme kommune. Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, anbefales utsatt eller avlyst. Ansatte som må pendle fra andre kommuner for å komme på jobb, er unntatt disse reglene. Unntatt er også faddere som skal delta ved dåp, samt pårørende i forbindelse med gravferd.

Det blir innført påbud når det gjelder bruk av munnbind i gudstjenester, kirkelige handlinger og andre arrangementer, i de tilfeller der det ikke er mulig å overholde enmetersregelen. Dette påbudet gjelder også ansatte og frivillige, mellom 20. april og 12. mai.

Gjennomføring av gudstjenester og kirkelige handlinger må ha prioritet, mens andre arrangementer må vurderes lokalt om de bør gjennomføres eller ikke.

FASTMONTERTE SETER:  
Med det menes at deltakere kan sitte på stoler, benker eller en fast plass på gulvet. Arrangør må ta ansvar for tilvisning av plasser. Det betyr at man aktivt må plassere besøkende.

AVSTAND:
1-metersregelen gjelder som hovedregel for avstand. Ved sang er det 2 meter som gjelder. Det anbefales bruk av munnbind der tilstrekkelig avstand ikke kan holdes (ved kistebæring, dåpshandling o.l.).

UTENDØRS:
Det er tillatt med maks 200 personer på arrangementer utendørs.

BARN OG UNGE:
Fra 4. mai åpnes det igjen for innendørs arrangementer for barn og unge under 20 år, eksempelvis konfirmantarbeid.

Vi vil presisere at de som jobber med barn og unge knyttet til en skole i rød beredskap, må følge smittevernregler på rødt nivå i trafikklysmodellen (s. 23-24 i smittevernsveilederen)

Det anbefales likevel å holde aktiviteter utendørs, der dette er mulig.

HJEMMEKONTOR: 
Man anbefaler fortsatt bruk av hjemmekontor. Hvis man ønsker å benytte sin vanlige kontorplass, må dette avtales med nærmeste leder.

LEIDE LOKALER: 
Ved utleie eller utlån av lokaler til private arrangementer kan maks 10 personer delta

Mer informasjon om gjeldende smittevernrestriksjonene finner dere på regjeringens sider. 


SMITTEVERNVEILEDER

En oppdatert smittevernveileder for Den norske kirke gjelder fom. 16. april (med noen oppdateringer 30. april).

Vi vil presisere at de som jobber med barn og unge knyttet til en skole i rød beredskap, må følge smittevernregler på rødt nivå i trafikklysmodellen (s. 23-24 i veilederen)

Last ned oppdatert smittevernveileder pr. 30.04.21 kl. 14.00: [word] [PDF]

LES MER HER

 

BRUK AV MUSIKK I DIGITALE PRODUKSJONER

TONO gir nå nytt midlertidig covid-19-fritak for digitale gudstjenester frem til 1. juni. Dermed trenger menigheter som direktesender gudstjenester kun huske på én ting når det gjelder TONO: Å rapportere hva som blir fremført. Les hele saken på kirken.no

 

PÅMELDING FOR GUDSTJENESTER

Dersom du vil ta i bruk påmelding for gudstjenester anbefaler BKF at menighetene bruker Agrando sitt system i Medarbeideren. Dette er system alle i Bergen har allerede, og det anses som trygt med tanke på personvern. (Check-in er et annet system som anses som trygt, og kan også brukes)  
Les mer og få brukerveiledning til Medarbeiderens påmeldingssystem her.

Registrer deltakere vi QR-kode:
Et alternativ til påmelding, f.eks til åpen kirke eller drop-in nattverd er å lage en QR-kode lenket til Medarbeiderens påmeldingssystem. Der kan man be om navn og mobilnummer, og be folk huke av for hvor mange de er i kohorten i tillegg til seg selv. Da får man en liste over hvem som er tilstede, og den kan slettes fortløpende når det har gått 14 dager fra arrangementet. 

PLAKATER TIL NEDLASTNING

Kirkerådet har laget informasjonsplakater om generelle smitteverntiltak, og om navneregistrering. Plakatene kan skrives ut og henges opp på egnede steder i og ved kirken.
Finn plakatene på kirken.no

 

MAL FOR LOKAL SMITTEVERNPLAN 

Last ned smittevernsplanen her

 

BRUK AV FRIVILLIGE MEDARBEIDERE

Menigheten vurderer selv hvilke frivillige som kan spørres. Det er viktig at den lokale menigheten vurderer hvilke frivillige som kan brukes, og at man unngår å engasjere de som befinner seg i risikogruppene.

Staben vurderer selv hvilke oppgaver de frivillige skal utføre, men understreker at disse kommer i tillegg til de ansatte og ikke i stedet for. Det er også mulig å bruke ansatte, slik som frivillighetskoordinatorer og ansatte innen trosopplæringen, til konkrete oppgaver i gudstjenester. Frivillige kan engasjeres i forbindelse med gudstjenester og andre kirkelige arrangementer, slik som kirkeverter etc. Forutsetningen er at de har gjennomført kurs i lokal smittevernplan. Den lokale menigheten er ansvarlig for denne opplæringen. 


RENHOLD ETTER AKTIVITETER I KIRKEN

  • Man må sørge for renhold lokalt etter alle aktiviteter i kirken. Et alternativ til renhold er å la kirkerommet stå i karantene i 24 timer. Ved behov for økt renhold ved kirkelige handlinger, ta kontakt med områdeleder. Viser for øvrig til mal for lokal smittevernplan og den ansvarsfordelingen som er skissert der.
  • Administrasjonsleder bør vurdere å lage en sjekkliste/prosedyre på hva som skal rengjøres etter de ulike aktivitetene, enten det er enkel sjelesorgsamtale, møte, korøvelse eller annen aktivitet. Renhold etter aktivitet kan også overlates til voksne frivillige deltakere (eksempelvis kormedlemmer, foreldre i barnekor el.l.) så sant disse har fått veiledning og har tilgang på nødvendig utstyr.
  • Husk å ta vare på tomme dispensere – renholder har ofte 5 liters kanner med antibac og kan fylle på dispensere dersom dette bestilles.
  • HVEM HAR ANSVAR: Arrangementer i menighetens regi, som prestene ikke er smittevernsleder for, er administrasjonsleder ansvarlig for. Administrasjonsleder kan tildele dette ansvaret til ansatte eller frivillige, men må da sørge for opplæring. Ikke minst ved å gjennomgå lokal smittevernplan, informasjon om romkapasitet og andre lokale forhold. 
  • Hvis det er prester som ønsker å ha samlinger eller gudstjenester i begrenset omfang i kirkene, kan dette gjøres uten kirketjener til stede. Presten må da ta det fulle ansvaret for smittevern og renhold.

 

SYKEFRAVÆR

OPPDATERING 19. juni: Det er nå slutt på utvidet rett til egenmelding i forbindelse med koronasykdom, dette gjelder både egen og barns sykdom.

Hvis ansatte drar på ferie til land som ikke omfattes av myndighetens reiseanbefalinger må man iberegne karantene innenfor ferieavviklingen sin, ved hjemkomst til Norge.

Arbeidsgiverperioden er forkortet til 3 dager. Man kan nå få sykemelding via telefonkonsultasjon med fastlege, ellers oppfordres man til å bruke egenmelding for ikke å belaste helseinstitusjonene unødig. Ved bruk av egenmelding er det viktig at dere spesifiserer om det gjelder korona-relatert sykefravær, i kommentarfeltet. Det er svært viktig at dere registrer sykemelding/egenmelding i TID fra første fraværsdag.

Regjeringen har også fordoblet kvoten for egenmelding i forbindelse med barns sykdom. Dette er en ordning som skal gjelde ut året. Denne ordningen gjelder all slags sykdom, ikke bare korona-relatert. Her er det også svært viktig at dere registrerer i TID fra første fraværsdag.

Det er svært viktig at ansatte som er syke dokumenterer dette i TID, slik at Kirketorget har oversikt og at ledelsen hele tiden har en oversikt over hvem som er syk.

Om noen kommer i karantene må dette meldes til nærmeste leder. Dette må i tillegg føres i TID. Karantene er innført som ny fraværskategori.

Hvis dere har sykt barn skal dette føres på vanlig måte i TID.


FØRING AV ARBEIDSTID

VED PÅLAGT HJEMMEKONTOR: Alle fører normaltid for sin stillingsprosent. Det vil ikke være anledning til å opparbeide seg plusstid når man er pålagt hjemmekontor. Med dette systemet vil det heller ikke oppstå minustid eller behov for å ta igjen timer ved en senere anledning.

Dersom noen har mye plusstid og ønsker å ta den ut nå for å kunne ta helt fri, ser vi gjerne at det blir gjort. Det presiseres at dette er en oppfordring, og ikke et pålegg.

 

UTFØRING AV ARBEIDSOPPGAVER

Når det gjelder utføring av andre arbeidsoppgaver enn det som normalt ligger til stillingen ber vi om forståelse for at dette er nødvendig i denne sårbare situasjonen. Vi må sikre at kritisk drift opprettholdes.

Dette gjelder også behovet for at ansatte må tjenestegjøre i andre menigheter/avdelinger enn den de til vanlig jobber i.

 

UTLEIE AV LOKALER

I utgangspunktet er leietaker ansvarlig for at retningslinjene fra myndighetene blir fulgt og vurdere om gjennomføring er forsvarlig. 
Det er utarbeidet en smittevernplan for utleie av menighetslokaler som ble sendt til alle administrasjonslederne i august 2020.

 

Intranett - kirkebakken

Intranettet er Den norske kirke sin felles informasjonsbase og interne kanal for å dele informasjon og kompetanse. Intranett er en sentral del av kirken sitt interne informasjonsarbeid. Her deles aktuelle saker, vedtak og artikler med arbeidsstøtte. Her har man også tilgang til håndbøker og ressursstoff.  Nettet krever registrering og pålogging, men er helt gratis i bruk. Er du logget inn på plattformen kommer du automatisk inn på intranettet også. Logg inn på Kirkebakken her.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"