Viktig info for ansatte vedrørende korona-tiltak

Kirken i Bergen har siden 12. mars 2020 hatt en kriseledelse som gir råd til sine ansatte basert på myndighetenes til enhver tid gjeldende anbefalinger og påbud. På denne siden finner du oppdatert informasjon til medarbeidere i Bergen. Informasjonen legges også fortløpende ut på Intranett og sendes ut på e-post fra HR-leder.

Oversikt over informasjonen på denne siden:

 

NYESTE RETNINGESLINJER FOR KIRKEN I BERGEN  

GUDSTJENESTER, GRAVFERDER, KULTURARRANGEMENT o.l.: 

Ved gudstjenester, kirkelige handlinger eller arrangmenter gjelder følgende regler:

Uten test eller koronasertifikat

Innendørs

Utendørs

Faste tilviste plasser

Inntil 1000 personer (500 x 2 kohorter)

Inntil 2000 personer (500 x 4 kohorter)

Uten faste plasser

Inntil 400 personer (200 x 2 kohorter)

Inntil 800 personer (200 x 4 kohorter)

Vi har ikke et system for testing, og vil derfor benytte reglene ovenfor. Enmetersregelen gjelder fortsatt og vi henviser til maksantallet på hjemmesiden. I tillegg skal man fremdeles sørge for å holde hendene rene og holde seg hjemme om man er syk.

Det er ikke lenger anbefaling om å avlyse kirkekaffe.

Babysang er nå definert som et arrangement, og følger antallsbegrensningene for disse. Det er fortsatt krav om en meter avstand mellom deltakerne.

MUNNBIND:
Det er ikke lenger påbudt med munnbind når man ikke kan holde 1 meter avstand. Bergen kommune anbefaler imidlertid å bruke det.

AVSTAND:
Hold 1 meter avstand. 


LEIR OG LIGNENDE:
Antall deltakere på sommerleir, aktivitetsleirer og andre fritidstilbud, som samler mange personer og varer over flere dager, anbefales begrenset inntil 300, og det anbefales at man deler deltakerne inn i grupper med omtrent 40 personer.


HJEMMEKONTOR: 
Ansatte som er avhengig av kollektivtransport bør fortsette med hjemmekontor.
De som er beskyttet trenger ikke å holde avstand til andre på arbeidsplassen, men bør ta spesielt hensyn til ubeskyttede i risikogrupper.


LEIDE LOKALER: 
Ved utleie av lokaler kan man nå ha inntil 100 personer tilstede, uten faste plasser.

Vi minner om at dere lokalt har ansvar for å lære opp alle ansatte og vikarer i godt smittevern.

Mer informasjon om gjeldende smittevernrestriksjonene finner dere på regjeringens sider. 


SMITTEVERNVEILEDER

Last ned oppdatert smittevernveileder pr. 22.06.21 kl. 12.00: [word] [PDF]

LES MER HER

 

BRUK AV MUSIKK I DIGITALE PRODUKSJONER

Menighetene må rapportere bruk av musikk, også i digitale produksjoner. TONO forlenger covid-19-fritaket for digitale gudstjenester frem til 1. oktober. Frem til da kan dermed menigheter fortsette å direktesende gudstjenester på nett uten å betale TONO-vederlag
Les hele saken på tono.no

 

PÅMELDING FOR GUDSTJENESTER

Dersom du vil ta i bruk påmelding for gudstjenester anbefaler BKF at menighetene bruker Agrando sitt system i Medarbeideren. Dette er system alle i Bergen har allerede, og det anses som trygt med tanke på personvern. (Check-in er et annet system som anses som trygt, og kan også brukes)  
Les mer og få brukerveiledning til Medarbeiderens påmeldingssystem her.

Registrer deltakere vi QR-kode:
Et alternativ til påmelding, f.eks til åpen kirke eller drop-in nattverd er å lage en QR-kode lenket til Medarbeiderens påmeldingssystem. Der kan man be om navn og mobilnummer, og be folk huke av for hvor mange de er i kohorten i tillegg til seg selv. Da får man en liste over hvem som er tilstede, og den kan slettes fortløpende når det har gått 14 dager fra arrangementet. 

PLAKATER TIL NEDLASTNING

Kirkerådet har laget informasjonsplakater om generelle smitteverntiltak, og om navneregistrering. Plakatene kan skrives ut og henges opp på egnede steder i og ved kirken.
Finn plakatene på kirken.no

 

MAL FOR LOKAL SMITTEVERNPLAN 

Last ned smittevernsplanen her

 

BRUK AV FRIVILLIGE MEDARBEIDERE

Menigheten vurderer selv hvilke frivillige som kan spørres. Det er viktig at den lokale menigheten vurderer hvilke frivillige som kan brukes, og at man unngår å engasjere de som befinner seg i risikogruppene.

Staben vurderer selv hvilke oppgaver de frivillige skal utføre, men understreker at disse kommer i tillegg til de ansatte og ikke i stedet for. Det er også mulig å bruke ansatte, slik som frivillighetskoordinatorer og ansatte innen trosopplæringen, til konkrete oppgaver i gudstjenester. Frivillige kan engasjeres i forbindelse med gudstjenester og andre kirkelige arrangementer, slik som kirkeverter etc. Forutsetningen er at de har gjennomført kurs i lokal smittevernplan. Den lokale menigheten er ansvarlig for denne opplæringen. 


RENHOLD ETTER AKTIVITETER I KIRKEN

  • Man må sørge for renhold lokalt etter alle aktiviteter i kirken. Et alternativ til renhold er å la kirkerommet stå i karantene i 24 timer. Ved behov for økt renhold ved kirkelige handlinger, ta kontakt med områdeleder. Viser for øvrig til mal for lokal smittevernplan og den ansvarsfordelingen som er skissert der.
  • Administrasjonsleder bør vurdere å lage en sjekkliste/prosedyre på hva som skal rengjøres etter de ulike aktivitetene, enten det er enkel sjelesorgsamtale, møte, korøvelse eller annen aktivitet. Renhold etter aktivitet kan også overlates til voksne frivillige deltakere (eksempelvis kormedlemmer, foreldre i barnekor el.l.) så sant disse har fått veiledning og har tilgang på nødvendig utstyr.
  • Husk å ta vare på tomme dispensere – renholder har ofte 5 liters kanner med antibac og kan fylle på dispensere dersom dette bestilles.
  • HVEM HAR ANSVAR: Arrangementer i menighetens regi, som prestene ikke er smittevernsleder for, er administrasjonsleder ansvarlig for. Administrasjonsleder kan tildele dette ansvaret til ansatte eller frivillige, men må da sørge for opplæring. Ikke minst ved å gjennomgå lokal smittevernplan, informasjon om romkapasitet og andre lokale forhold. 
  • Hvis det er prester som ønsker å ha samlinger eller gudstjenester i begrenset omfang i kirkene, kan dette gjøres uten kirketjener til stede. Presten må da ta det fulle ansvaret for smittevern og renhold.

 

SYKEFRAVÆR, KARANTENE O.L.

Hvis ansatte drar på ferie til land som ikke omfattes av myndighetens reiseanbefalinger må man iberegne karantene innenfor ferieavviklingen sin, ved hjemkomst til Norge. Man kan likevel ha rett på sykepenger ved pålagt karantene ved innreise.

Det er svært viktig at ansatte som er syke dokumenterer dette i TID, slik at Kirketorget har oversikt og at ledelsen hele tiden har en oversikt over hvem som er syk.

Om noen kommer i karantene må dette meldes til nærmeste leder. Dette må i tillegg føres i TID. Karantene er en egen fraværskategori.

Hvis dere har sykt barn skal dette føres på vanlig måte i TID.


FØRING AV ARBEIDSTID

VED PÅLAGT HJEMMEKONTOR: Alle fører normaltid for sin stillingsprosent. Det vil ikke være anledning til å opparbeide seg plusstid når man er pålagt hjemmekontor. Med dette systemet vil det heller ikke oppstå minustid eller behov for å ta igjen timer ved en senere anledning.

UTFØRING AV ARBEIDSOPPGAVER

Når det gjelder utføring av andre arbeidsoppgaver enn det som normalt ligger til stillingen ber vi om forståelse for at dette er nødvendig i denne sårbare situasjonen. Vi må sikre at kritisk drift opprettholdes.

Dette gjelder også behovet for at ansatte må tjenestegjøre i andre menigheter/avdelinger enn den de til vanlig jobber i.

Intranett - kirkebakken

Intranettet er Den norske kirke sin felles informasjonsbase og interne kanal for å dele informasjon og kompetanse. Intranett er en sentral del av kirken sitt interne informasjonsarbeid. Her deles aktuelle saker, vedtak og artikler med arbeidsstøtte. Her har man også tilgang til håndbøker og ressursstoff.  Nettet krever registrering og pålogging, men er helt gratis i bruk. Er du logget inn på plattformen kommer du automatisk inn på intranettet også. Logg inn på Kirkebakken her.

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på "Oppdater samtykke". Evt. klikk på "Godta alle cookies" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"