Smittevernveileder for gudstjenester og kirkelige handlinger

Bransjestandard for gudstjenester og kirkelige handlinger i Den norske kirke. Lokale variasjoner kan forekomme. Her finner du også plakater om smittevern og til navneregistrering som kan skrives ut og brukes i kirkerommet. Smittevernveilederen ble oppdatert 15. mai. Etter nye råd fra myndighetene 15. juni er en oppdatert smittevernsveileder forventet i løpet av uke 25.

Smittevernveilederen er utarbeidet av Kirkerådet i samarbeid med Bispemøtet, KA -  arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter og styret i Norges kirkevergelag. Veilederen har vært drøftet med aktuelle fagforeninger på kirkelig sektor og hovedverneombudet for prestene.

Veilederen er vurdert av Barne-og familiedepartementet 02.05.2020 og er i samsvar med Folkehelseinstituttets smittevernveiledning. Kirkerådets arbeidsutvalg har godkjent veilederen til bruk i Den norske kirke 04.05.2020. Veilederen vil bli oppdatert ved behov og nye versjoner erstatter denne førsteutgaven. Nederst i saken kan du også laste ned mal for lokal smittevernsplan.

Oppdatering av smittevernrettleiarar 

Tallet på deltakere på arrangement har økt fra 50 til 200, og Kirkerådet vil gjøre en oppdatering på rettlederen og et nytt ressursdokument for planlegging av konfirmasjonsgudstjenester. Dette er pågående arbeid, og vil bli ferdigstilt i løpet av uke 25. Då blir de publisert på denne siden: kirken.no/korona.

Last ned smitteveilederen her: 
Smittevernveileder for Den norske kirke (sist oppdatert 15.05.2020 kl. 13.00, kun korrektur siden 12.05.20 - se endringslogg nederst på siden)

Gjenåpning av kirker og gjennomføring av gudstjenester og kirkelige handlinger kan skje under følgende forutsetninger når det gjelder antall deltakere:

 • Maksimalt 200 personer (i tillegg til medvirkende) til stede (Fom. 7. mai var begrensningen satt til 50, og fom. 15. juni ble dette tallet økt til 200. Denne begrensningen gjelder inntil helsemyndighetene eventuelt gir nye/justerte råd)
 • Minimum 1 meter mellom hver person (gjelder ikke personer i samme husstand)
 • Seremonirommets størrelse overstyrer maksimalt antall slik at minimum avstand kan ivaretas
 • Der kommunen av smittevernhensyn har strengere bestemmelser om samlinger og antall, overstyrer disse foregående punkter

Smittevernet ved gudstjenester og kirkelige handlinger bygger på fire hovedprinsipper:

 • Syke personer skal ikke delta eller være til stede
 • Gode rutiner for håndhygiene og renhold
 • God avstand og minst mulig kontakt mellom personer
 • Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr


Oversikt over deltakere inntatt i veilederen

Veilederen ble 12. mai oppdatert med et nytt punkt 4.4 om oversikt over deltakere, og hvordan covid-19-forskriften åpner for eventuell navneregistrering. Dette etter mange spørsmål til Kirkerådet og KA om dette. 

Covid-19-forskriftens §13 sier følgende om krav til oversikt over deltakere:

«Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå ved en eventuell senere smittesporing. Dersom det for å finne tilbake til deltakerne er nødvendig å nedtegne en egen oversikt, skal denne slettes etter 10 dager.»

Den ansvarlige for gudstjenesten/den kirkelige handlingen må ha oversikt over hvem som er til stede på grunn av smittesporing. Dette kan sikres på flere måter, for eksempel ved navneregistrering eller påmelding.

Dersom det vurderes nødvendig å ha navnelister, bør det gjøres kjent i forkant. Det må opplyses at myndighetene har stilt som betingelse for å samles at det kan gjøres greie for hvem som har deltatt.

I praksis kan dette løses ved at deltakere skriver seg på en liste ved inngangen før gudstjenesten begynner. Ved bruk av felles penn må håndsprit benyttes etter bruk.»

Informasjonsplakater og registreringsmal

Kirkerådet har laget informasjonsplakater om generelle smitteverntiltak, om navneregistrering (for de menigheter som velger å gjøre dette) og en mal for navneregistrering (for de menigheter som velger å gjøre dette). 

Plakatene kan skrives ut og henges opp på egnede steder i og ved kirken.

Plakat om smitteverntiltak [bokmål] [nynorsk] [nordsamisk] [lulesamisk] [sørsamisk] [engelsk]

Plakat om navneregistrering [bokmål] [nynorsk] [nordsamisk] [lulesamisk] [sørsamisk] [engelsk]

Mal for navneregistrering [bokmål] [nynorsk] [nordsamisk] [lulesamisk] [sørsamisk] [engelsk]

Flere bransjestandarder er utarbeidet

Denne smittevernveilederen er den første bransjestandarden i rekken. Det er også utarbeidet disse veilederne:
Smittevernveileder for kirkelig undervisning og annet barne- og ungdomsarbeid  

Smittevern for sjelesorgsamtaler og andre én-til-én-samtaler mv. i menigheter i Den norske kirke 

Smittevernveileder for kirkemusikk

Det er viktig at det for aktiviteter innenfor disse områdene skrives ned navn og telefonnummer på deltakerne, på lik linje med det som gjøres i forbindelse med gudstjenester og begravelser.

 

Last ned smitteveilederen her: 
Smittevernveileder for Den norske kirke (sist oppdatert 15.05.2020 kl. 13.00, kun korrektur siden 12.05.20 - se endringslogg nederst på siden)

Mal for lokal smittevernplan

 

Endringslogg: 
Saken ble oppdatert 18. mai med maler for utskriftsplakater, og 13. mai med ny info om navneregistrering. Smittevernveilederen har blitt oppdatert flere ganger, sist 15. mai. Se info:

 • 15. juni 2020: Myndighetene økte tallet for deltakere på seremonier og gudstjenester fra 50 til 200.
 • 20. mai 2020 kl. 13.00: Den nye smitteveilederen for kirkemusikk ble lagt til.
 • 15. mai 2020 kl 13.00: Versjon 1.2.1 publisert: kun korrektur - rettet kobling i 4.1 og korrektur i 4.2.
 • 12. mai 2020 kl 15.15: Versjon 1.2 publisert: lagt til nytt punkt 4.4 om oversikt over deltakere.
 • 8. mai 2020 kl 17.00: Versjon 1.1 publisert: Presiserer i veilederens punkt 1 a) og 4.1 c) at medvirkende kommer i tillegg til antallsbegrensningen på 50 deltakere, i tråd med covid19-forskriften § 13.
 • 5. mai 2020 kl. 10.00: Versjon 1.0 ble publisert.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"