Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Hvordan er det med personvernet i kirken?

Kirkerådet er rettssubjektet Den norske kirkes øverste organ og har ansvar for kirkens medlemsregister og for de tekniske løsningene i våre nettsider. Les mer om personvern knyttet til medlemsregisteret og nettsidene her.

Den norske kirke er organisert i en sentral enhet, rettssubjektet Den norske kirke og en lokal organisasjon med ansvar for administrasjon av arbeidet i menighetene i kommunen, Sandefjord kirkelige fellesråd.

Medlemsregister og nettsider

Kirkerådet er rettssubjektet Den norske kirkes øverste organ og har ansvar for kirkens medlemsregister og for de tekniske løsningene i våre nettsider.

Har du generelle spørsmål om personvern i medlemsregister og nettsider? Du kan sende e-post (post.kirkeradet@kirken.no) eller ringe (tlf 23 08 12 00) til Kirkerådet.

Hvilke personopplysninger samles inn lokalt?

Sandefjord kirkelige fellesråd, ved kirkevergen, har ansvar for personvernet lokalt.

Menighetene i Den norske kirke i Sandefjord samler også inn andre opplysninger som ikke skal lagres i medlemsregisteret, men som lagres elektronisk i våre systemer.. Dette er personopplysninger som vi behandler fordi du har sagt (gitt samtykke til) at vi kan behandle dine personopplysninger. Hovedregelen er at personopplysninger skal registreres når det er nødvendig for å utføre tjenester som du melder deg på eller som er nødvendig for å utføre oppgaver vi er forpliktet til. Vi registrerer opplysninger om:

  • Deltakere i konfirmantundervisning/konfirmasjon og trosopplæringstiltak
  • Deltakere i kirkelige handlinger (dåp, vigsel)
  • Frivillige medarbeidere
  • Nærmeste pårørende etter avdøde personer (gravferd)

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale om utførelse av tjenester.

Konfirmantundervisning/konfirmasjon og trosopplæringstiltak

Vi benytter opplysningene for å kunne gi våre deltakere eller deres foresatte informasjon i forbindelse med konfirmantundervisning/konfirmasjon eller trosopplæringstiltak via epostutsendelser, sms og postutsendelser.  De benyttes også for å kunne gi den påmeldte en eventuell tilrettelegging i gjennomføring av tiltaket.

Dåp

Vi benytter opplysningene for å gi de som skal døpes eller deres foresatte informasjon i forbindelse med dåp og dåpssamtale via epostutsendelser, sms og postutsendelser.

Vigsel

Vi benytter opplysningene for å kunne gi personer som skal inngå ekteskap informasjon i forbindelse med brudeparsamlinger og vielse via epostutsendelser, sms og postutsendelser.

Frivillige medarbeidere

Vi benytter opplysningene for å kunne gi våre frivillige medarbeidere informasjon i forbindelse med møter og arrangementer via epostutsendelser, sms og postutsendelser.

Har du spørsmål om personopplysninger i Sandefjord prosti/fellesråd?

Du kan sende e-post til (fellesrad@sandefjord.kirken.no) eller ringe (tlf 33 45 44 40).

Kontaktinformasjon for Kirken i Sandefjord

Felles administrasjon

Bjerggata 56, 3210 Sandefjord

epost: post@sandefjord.kirken.no

Telefon: 33 45 44 50

Telefon- og besøkstid:  man-tor 10:00-15:00