Diakoni og omsorg

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling, og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. Diakoni er både en grunntone i alle forhold i kirken, og konkrete diakonale tiltak.

På Andebu Sykehjem er det andakt hver onsdag kl 12 med kaffe og hygge. Alle er velkomne til dette. Vi har også familie-misjon i Kodal, her kan man ta kontakt med Thorild B. Hanedalen for mer info.

I Sandefjord finnes Sandefjord kirkeakademi som er et forum for dialog. I dette forumet legger man til rette for at mennesker med forskjellige meninger og livsholdninger kan møtes til åpen dialog og meningsutveksling på et fritt grunnlag i gjensidig respekt for hverandre.