Høst-takkegudstjeneste med dåp og nattverd

Praktisk informasjon

Fra:22.9.2019 - kl.11.00

Til:22.9.2019 - kl.12.00

Sted:Sandar kirke

Arrangør: