Gudstjeneste. Søndagsskole.

Praktisk informasjon

Fra:14.6.2020 - kl.11.00

Til:14.6.2020 - kl.12.00

Sted:Sandefjord kirke

Arrangør:

Gudstjeneste med nattverd. Vi følger smittevernreglene. Maksimalt 50 personer kan være til stede, og alle må være minst en meter fra hverandre under hele gudstjenesten. Alle må vaske hender med anti-bac ved inngangen. På grunn av smittesporing er vi forpliktet til å registrere alle fremmøtte med navn og telefonnumer. Listene blir oppbevart i kirkens safe, og makuleres etter 10 dager. Vi minner om at syke personer ikke kan være til stede, grunnet smittefare.