Menighetens årsmøte

Praktisk informasjon

Fra:13.6.2021 - kl.12.30

Til:13.6.2021 - kl.13.30

Sted:

Arrangør:

Menighetens årsmøte for 2020 holdes etter gudstjenesten. Årsmøtepapirer finnes på menighetens hjemmeside og legges ut i våpenhuset i kirken.