Barn

Menighetene i Stokke ønsker at barna som hører til kirken skal bli kjent med den kristne troen og møte den treenige Gud gjennom alt vårt arbeid. Vi vil være med på å skape romslige, inkluderende og trygge møteplasser og gi barna rike muligheter for undring, opplevelse og nye erfaringer i møte med livet og kirken. Nedenfor finner du noen av de aktivitetene og tiltakene som vi inviterer til, fra barna er 0 til 18 år, slik at de kan bli kjent med kirkens tro og tradisjon, og finne seg et hjem i kirke og menighet.

OPPDATERING MAI 2020: På grunn av smitteverntiltak i forbindelse med spredningen av koronaviruset er de fleste aktiviteter for barn og unge inntil videre avlyst.

Trill og trall starter opp igjen torsdag 28/5 og har samlinger til og med 18/6. Vi følger rutiner for smittevern og begrenser deltakertall til 10 voksne og 10 barn, derfor er det fortløpende  påmelding til Tone på tlf 97016813.Vi kommer tilbake med informasjon om hva som skjer fremover når situasjonen endres.