Vigsel i kirken

Bryllup er en fest for kjærligheten og troskapen. To mennesker lover å elske og ære hverandre, og å holde sammen i gode og onde dager resten av livet. Det handler om de to, men de to står ikke alene. Løftene avgis med vitner til stede.

Å inngå ekteskap eller vigsel er en offentlig handling som kan skje borgerlig eller kirkelig. En godkjent vigselsperson skal erklære at ekteskapet er gyldig. Et bryllup i kirken kan vere enkelt eller påkostet. Brudefolkene kan vere unge eller godt voksne.

De kan feire dagen med familie, slekt og venner. De kan si ja til hverandre med bare prest og forlovere til stede. Stort eller lite bryllup – i kirken blir livet lagt fram for Gud med bønn om velsignelse. Alle par som har giftet seg borgerlig er velkomne til kirken for å be om forbønn for samlivet.