Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:31.3.2019 - kl.11.00

Til:31.3.2019 - kl.12.00

Sted:Skjee kirke

Arrangør:

Gudstjeneste med nattverd ved vikarprest Svein Forsberg og kantor Arnt Frode Strandskogen. Prekentekst (3. søndag i fastetida) er Luk 22,28-34. Takkoffer til Skjee menighet. Søndagsskole. Kirkekaffe i Skjeestua ved Skjee søndagsskole.