Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:6.9.2020 - kl.11.00

Til:6.9.2020 - kl.12.00

Sted:Skjee kirke

Arrangør:

Gudstjeneste med dåp ved vikarprest Egil Stray Nordberg og kantor Ahmad Mirzayev. Prekentekst er Matt 20,1-16. Takkoffer til Skjee menighets misjonsprosjekt i Mali. Menighetsårsmøte etter gudstjenesten. Maks 140 deltakere; ingen forhåndspåmelding. Skjee søndagsskole har samling; denne gang i Skjeestua fra starten av.

Dag i kirkeåret: Vingårdssøndagen