Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:17.5.2019 - kl.11.00

Til:17.5.2019 - kl.12.00

Sted:Stokke kirke

Arrangør:

Festgudstjeneste ved sokneprest Solveig Spilling Bakkevig og organist Ove Nilsskog. Prekentekst er Luk 17,11-19. Takkoffer til Sjømannskirken/Norsk kirke i utlandet. Bekransning av minnebautaen før gudstjenesten begynner.