Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:2.2.2020 - kl.11.00

Til:2.2.2020 - kl.12.00

Sted:Stokke kirke

Arrangør:

Gudstjeneste med dåp og nattverd ved sokneprest Solveig Spilling Bakkevig og kantor Ahmad Mirzayev. Innsettelse av kantor Mirzayev. Prekentekst er Mark 2,1-12. Takkoffer til de fire diakoniinstitusjoner. Kirkekaffe ved utgangen etter gudstjenesten.