Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:20.1.2019 - kl.11.00

Til:20.1.2019 - kl.12.00

Sted:Melsomvikkirken

Arrangør:

Gudstjeneste med nattverd ved sokneprest Solveig Spilling Bakkevig og organist Marie Relling. Prekentekst er Joh 1,15-18. Takkoffer til Melsomvikkirken. Kirkekaffe i lillesalen etter gudstjenesten.