Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:19.1.2020 - kl.11.00

Til:19.1.2020 - kl.12.00

Sted:Stokke kirke

Arrangør:

Gudstjeneste med dåp og nattverd ved sokneprest Solveig Spilling Bakkevig og organist Ove Nilsskog. Prekentekst er Joh 2,1-11 (bryllupet i Kana). Takkoffer til Stokke menighet. Kirkekaffe ved utgangen etter gudstjenesten.

Dag i kirkeåret: 3. søndag i åpenbaringstida.