Konfirmasjon i Vesterøy menighet

DET ER FEIL DATO FOR ÅPNING AV NETTPÅMELDING! RIKTIG DATO ER 11.OKTOBER KL. 9:00