Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Vesterøy menighetsbarnehage

Vesterøy menighetsbarnehage ble startet i 1986 og ligger på Framnes. Høsten 2006 flyttet vi inn i eget hus,  "Huvik gård", som tidligere var prestebolig og som ligger vis-a-vis Vesterøy kirke. Vi har kapasitet for ca 40 barn i alderen 1-6 år.

Det er Vesterøy menighet som eier barnehagen. Ta kontakt hvis ønske om barnehageplass.

Åpningstid kl. 07.15-16.30.
Barnehagen holder stengt i sommerukene 28-29-30, samt dagene mellom jul og nyttår.

"Barnehagen leggeren vid praktisering av lovens kristne formål til grunn for sin virksomhet" (§2 i vedtektene).                                                                                                                                                                                                 Vi vil at barna skal få kjennskap til verdibegrepene nestekjærlighet, tilgivelse, menneskeverd, likeverd og solidaritet, hentet fra  formålsparagrafen i barnehageloven, som også er forankret i menneskerettighetene og i kristen og humanistisk arv og tradisjon.

Dette innebærer blant annet at barnehagen deltar på påskevandring med de eldste barna, to familiegudstjenester (vår / høst) i Vesterøy kirke og andre typer gudstjenester som er tilrettelagt for barnehagene (jul / pinse). Høytider og høytidsdager blir markert og feiret. Vi har utarbeidet et årshjul ut i fra den gyldne regel  "Det du vil at andre skal gjøre mot deg, skal du gjøre mot dem" der vi bruker kristen litteratur, bibelfortellinger, bilder, sang og musikk på ulike måter i arbeidet med barna.

Et av målene for oss er at både barna og de voksne i barnehagen opplever mestring i hverdagen.
Ved anerkjennelse og ros fra de voksne, gir dette grunnlag for utvikling av sosial kompetanse hos barna som er vesentlig for å motvirke utvikling av problematferd som diskriminering og mobbing. Barnehagen har en samfunnsoppgave i tidlig forebygging på dette området.

Vi har valgt innsatsområdet for 2017 ut i fra fagområdet i rammeplanen "Natur, miljø og teknologi" som sier at barnehagen skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. Vi vektlegger en begynnende forståelse av betydningen av en bærekraftig utvikling. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe.

Barna er opptatt av naturen rundt seg, og det å ta vare på den ved blant annet å unngå forsøpling.

 

Barnehagen har tilgang på gode uteområder bestående av stor natur- og hagetomt, samt skogsterreng like i nærheten. Vi liker å gå på tur og utforske nærområdet.

Barnehagen har tilgang på gode uteområder bestående av stor natur- og hagetomt, samt skogsterreng like i nærheten. Vi liker å gå på tur og utforske nærområdet.

 

Vår visjon er: "Vi lærer og løfter sammen" - og våre verdier er ansvar, respekt, tydelighet og tillit. Vi vil at barnehagen skal være et godt sted å være både for barna, foreldrene og personalet.

                                       Velkommen til oss!   

                    
Adresse: Øvre Huvikvei 11A, 3222 Sandefjord