Voksne

Ved siden av gudstjenestene ønsker Kirken i Sandefjord å tilby møteplasser for voksne der man kan gi rom for tro, undring og tvil.

Se hvilke tilbud som finnes under de ulike menighetene.

I Sandefjord finnes Sandefjord kirkeakademi som er et forum for dialog. I dette forumet legger man til rette for at mennesker med forskjellige meninger og livsholdninger kan møtes til åpen dialog og meningsutveksling på et fritt grunnlag i gjensidig respekt for hverandre.

Kontaktinformasjon for Kirken i Sandefjord

Felles administrasjon

Bjerggata 56, 3210 Sandefjord

Midlertidig besøksadresse: Kongens gata 2A, Sandefjord

epost: post@sandefjord.kirken.no

Telefon: 33 45 44 50

Telefon- og besøkstid:  man-fre 10:00-15:00