Ny hjemmeside for Hole menighet

Hole menighet har gått inn i Kirkepartner og fått ny webløsning.

Med den nye webløsningen kan vi lettere bruke ressursene fra Den norske kirkes egen hjemmeside og være mer oppdaterte.

Hjemmesiden vil ha oppdatert informasjon om begivenheter som ligger foran og artikler om det som har vært.

Kontaktinformasjon for Hole kirkelige fellesråd

Gi en gave til Hole menighet:

k.nr. 2280 40 00244

eller VIPPS nr. 122642.

Kontoradresse:

Jomfrulandsveien 2, 3530 Røyse.

E-post: post@hole.kirken.no

Telefon: 32160100

Åpningstid: Man-tor 9-14