Høymesse

Praktisk informasjon

Fra:2.5.2021 - kl.11.00

Til:2.5.2021 - kl.12.30

Sted:Hole kirke

Arrangør: