Høymesse

Praktisk informasjon

Fra:24.1.2021 - kl.11.00

Til:24.1.2021 - kl.12.30

Sted:Hole kirke

Arrangør: