Høymesse - avlyst

Praktisk informasjon

Fra:29.3.2020 - kl.11.00

Til:29.3.2020 - kl.12.00

Sted:Hole kirke

Arrangør: