Høymesse

Praktisk informasjon

Fra:6.12.2020 - kl.11.00

Til:6.12.2020 - kl.12.00

Sted:Hole kirke

Arrangør: