Høymesse

Praktisk informasjon

Fra:30.5.2021 - kl.11.00

Til:30.5.2021 - kl.12.30

Sted:Bønsnes kirke

Arrangør: