Tomasmesse

Praktisk informasjon

Fra:7.2.2021 - kl.17.00

Til:7.2.2021 - kl.18.30

Sted:Hole kirke

Arrangør: