Høytidsgudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:21.4.2019 - kl.11.00

Til:21.4.2019 - kl.12.30

Sted:Hole kirke

Arrangør: