Hole kirkekontor

Postadresse

Jomfrulandsveien 2, 3530 Røyse

Besøksadresse

Kirkekontor,

Kontaktinformasjon

Telefon: 32160100 http://kirken.no/hole

Personer

  • Hole kirke

  • Bønsnes kirke

  • Sollihøgda kapell

  • Helgelandsmoen kapell

  • Hole kirkekontor

    Jomfrulandsveien 2 3530 Røyse

Lenker