Diakoni - kirkens omsorgstjeneste

-å synliggjøre Guds kjærlighet til alle mennesker

Diakoni er evangeliet i handling, og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende felleskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. Diakoni har sitt utspring fra kirkens nattverdbord, men skal være grenseløs i nedslagsfeltet.