Virksomhetsområder

Moss menighet er en av byens sentrale kulturformidlere og samfunnsaktører. Vår virksomhet er innen diakoni og sosialt arbeid, barne- og ungdomsaktiviteter, skole og kirkesamarbeid, gudstjenesteliv og kulturkirke.