Gravferd

Å miste en kjær midt i en pandemi gir ekstra utfordringer til de pårørende. Vi må følge smittevernsregler, men vi gjør alt vi kan for likevel å lage en fin seremoni. Vi følger alltid kommunens anbefalinger i pandemitiden. Se lokale retningslinjer på Modum Kommune eller spør en av våre ansatte.

Alt har sin tid. Å leve har sin tid. Å dø har også sin tid. En kjær har gått bort. Hva gjør vi nå? Møtet med døden vekker ulike følelser hos de fleste av oss. Det er annerledes å være ektefelle enn å være barn eller barnebarn.

Det normale er at vi føler og reagerer helt forskjellig. Det er viktig å gi seg selv - og de andre - lov til å ha de reaksjonene hver enkelt har. Har du behov for å snakke med noen er du velkommen til å kontakte kirkekontoret. Diakonen vår og prestene våre er kjent med sorgens mange sider og kan være gode samtalepartnere.