Gudstjenester i Modum - Intern liste:

Gudstjenester advent 2018 - vår 2019. NB!! Forbehold om endringer! Sjekk kalenderen.

NOVEMBER 2018:

Søndag 4. november – Allehelgensdag – Matt 5,13-16
Heggen kirke kl. 11: Allehelgensgudstjeneste. Geir E. Holberg, Kirsti Hole, Hanna L. Husøien og Elisabeth Sørumshagen. Sara og Arne Kristian.
Nykirke kirke kl. 11: Allehelgensgudstjeneste. Runar J. Liodden, Helge Nysted og Jan Morten Helgestad. Malin og Jostein.
Snarum kirke kl. 11: Allehelgensgudstjeneste. Arnstein Bleiktvedt og Kristin Leite. Viktoria og Asbjørn.
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. Rune Stray og Helge Harila.

Søndag 11. november – 25. søndag i treenighetstiden – Matt 14, 22-34
Vikersund menighetssenter kl. 11: Gudstjeneste. Arnstein Bleiktvedt, Hanna L. Husøien og
Modum Soul Children. Jørgen.
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. Søndag for de forfulgte. Geir E. Holberg, Kirsti Hole og Helge Nysted. Kirkekaffe. Karoline og Risam.

Søndag 18. november – 26. søndag i treenighetstiden – Joh 9,1-7.35b-38
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. Geir E. Holberg og Hanna L. Husøien. Sara og Arne Kristian.
Nykirke kirke kl. 11: Gudstjeneste. Arnstein Bleiktvedt og Kristin Leite. Viktoria og Jostein.
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. Rune Stray og Ellen K. Jepsen.
Åmot kirke kl. 19: Treffpunkt. Runar J. Liodden.

Søndag 25. november – Kristi Kongedag – Matt 25,1-13
Åmot kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. Runar J. Liodden, Helge Nysted, Åmot barnegospel og Familiespeideren. Kirkekaffe. Karoline og Risam.
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. Jon-Erik Bråthen og Helge Harila. Sang av kor X fra Søndre Slagen kirke.

DESEMBER 2018:

Søndag 2. desember – 1. søndag i advent – Matt 21,10-17
Heggen kl. 11: Familiegudstjeneste. Arnstein Bleiktvedt, Hanna L. Husøien og LysVåken-barna. Malin og Arne Kristian.
Åmot kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. Runar J. Liodden, Helge Nysted og LysVåken-barna. Kirkekaffe. Karoline og Risam.
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. Rune Stray og Ellen K. Jepsen.

Søndag 9. desember – 2. søndag i advent – Joh 16,21-24
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. Geir E. Holberg, Kirsti Hole, Stian Tveit, SMK Viking og
Tro & Lys. Kirkekaffe. Karoline og Risam.
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. Sveinung Hansen og Helge Harila.
Gulsrud kirke kl. 11: Gudstjeneste. Runar J. Liodden og Endre Gulbrandsen. Viktoria og Martin

Søndag 16. desember – 3. søndag i advent – Joh 5, 31-36
Heggen kirke kl. 18: Lysmesse. Arnstein Bleiktvedt, Vidar Husøien, Hanna L. Husøien og konfirmantene.
Sara og Arne Kristian.
(Snarum, Nykirke, Rud, Gulsrud og Vestre Spone kl. 11) Geir E. Holberg og Hanna L. Husøien. (Evt. klokker: Malin, kirketjener Asbjørn eller martin ettersom hvilken kirke det blir).

Mandag 24. desember – Julaften – Luk 2,1-20
Modumheimen kl. 12: Julaftengudstjeneste. Jon Mamen og Helge Nysted.
Vikersund bo og dagsenter kl. 12: Julaftengudstjeneste. Geir E. Holberg og Hanna L. Husøien.
Heggen kirke kl. 14.45 og 16.15: Julaftengudstjeneste. Geir E. Holberg og Hanna L. Husøien.
Åmot kirke kl. 14.45: Julaftengudstjeneste. Runar J. Liodden, Helge Nysted og Åmot Barnegospel.
Rud kirke kl. 14.45: Julaftengudstjeneste. Vidar Husøien og organistvikar.
Vestre Spone kirke kl. 14.45: Julaftengudstjeneste. Arnstein Bleiktvedt og organistvikar.
Olavskirken kl. 15: Julaftengudstjeneste. Idun Strøm Sefland, Andrea Skagen, Håkon Skagen m.fl.
Gulsrud kirke kl. 16.15: Julaftengudstjeneste. Vidar Husøien og organistvikar.
Nykirke kirke kl. 16.15: Julaftengudstjeneste. Runar J. Liodden og Helge Nysted.
Snarum kirke kl. 16.15: Julaftengudstjeneste. Arnstein Bleiktvedt og organistvikar.

Alle klokkere og kirketjenere jobber julaften. Fordelingen kommer senere.

Tirsdag 25. desember – 1. Juledag – Joh 1,1-14
Nykirke kirke kl. 08.00: Høytidsgudstjeneste. Julemorgen. Runar J. Liodden, Hanna L. Husøien, Ole Henrik Bottolfs. Viktoria og Jostein.
Heggen kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste. Geir E. Holberg og Helge Nysted. Malin og Arne Kristian.

Onsdag 26. desember – 2. Juledag – Joh 16,1-4a
Snarum kirke kl. 11: Gudstjeneste. Arnstein Bleiktvedt og Hanna Louise Husøien. Viktoria og Asbjørn.

Søndag 30. desember – Romjulssøndag – Luk 2, 25-35
Vikersund menighetssenter kl. 15: Juletrefestgudstjeneste. Arnstein Bleiktvedt og Eli Landro. Jørgen.

 
2019

JANUAR:

Tirsdag 1. januar – 1. nyttårsdag/Jesus navnedag – Matt 18,19-20
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. Runar J. Liodden og Hanna L. Husøien.

Søndag 6. januar – Kristi åpenbaringsdag – Joh 12,42-47
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. Geir E. Holberg og Helge Nysted.
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. Arnstein Bleiktvedt og Hanna L. Husøien. Kirkekafé.

Søndag 13. januar – 2. søn. i åpenbaringstiden –  Joh 1,29-34
Nykirke kirke kl. 11: Gudstjeneste. Runar J. Liodden og organistvikar.
Snarum kirke kl. 11: Gudstjeneste. Geir E. Holberg og Helge Nysted.

Onsdag 16. januar
Vikersund menighetssenter kl. 19.00: Forbønnsgudstjeneste. Jørgen Korsvik, Kirsti Hole og Hanna L. Husøien.

Søndag 20. januar – 3. søn. i åpenbaringstiden – Joh 1,15-18
Heggen kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. Arnstein Bleiktvedt, Hanna L. Husøien og Modum Soul Children.
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. Runar J. Liodden, Helge Nysted og Filadelfia Horn. Kirkekafé.

Søndag 27. januar – 4. søn. i åpenbaringstiden – Luk 13,10-17
Rud kirke kl. 11: Gudstjeneste. Geir E. Holberg og Hanna L. Husøien.
Åmot kirke kl. 19: Treffpunkt. Runar J. Liodden.

Søndag 3. februar – 5. søn. i åpenbaringstiden – Joh 5,1-15
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. Arnstein Bleiktvedt og organistvikar.
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. Geir E. Holberg og Hanna L. Husøien. Kirkekafé.

Søndag 10. februar – 6. søn. i åpenbaringstiden – Mark 13,21-27
Vestre Spone kirke kl. 11: Gudstjeneste. Arnstein Bleiktvedt og organistvikar.
Vikersund menighetssenter kl. 11: Gudstjeneste. Geir E. Holberg og Hanna L. Husøien. Kirkekaffe.
Åmot kirke kl. 17: Ungdomsgudstjeneste. Runar J. Liodden, Vidar Husøien. Og Hanna L. Husøien. Heggen gospel. Pølsebod.

Søndag 17. februar – Såmannssøndag – Matt 13,24-30
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. Geir E. Holberg og organistvikar.
Åmot kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. Runar J. Liodden, Helge Nysted og Åmot barnegospel. Kirkekafé.
Åmot kirke kl. 19: Gudstjeneste med Tro & Lys.

Søndag 24. februar – Kristi forklarelsesdag – Luk 9,28-36
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. Arnstein Bleiktvedt og Hanna L. Husøien. Kirkekafé. (står Hanna i excelarket fra Geir)

Søndag 3. mars – Fastelavnssøndag – Luk 18,31-34
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. Arnstein Bleiktvedt og organistvikar.
(Gulsrud, Nykirke, Rud, Snarum eller Vestre Spone kl. 11) Geir E. Holberg og Hanna L. Husøien.

Onsdag 6. mars – Askeonsdag – Mark 2,18-20
Vikersund menighetssenter kl. 19: Kveldsgudstjeneste. Geir E. Holberg og Hanna L. Husøien.

Søndag 10. mars – 1. søn. i fastetiden – Matt 26,36-45
Heggen kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. Geir E. Holberg og Hanna L. Husøien.
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. Arnstein Bleiktvedt og organistvikar. Kirkekafé.

Søndag 17. mars – 2. søn. i fastetiden – Luk 13,22-30
Heggen kirke kl. 11: Skiflyvningsgudstjeneste. Geir E. Holberg, Hanna L. Husøien og Helge Nysted.
Åmot kirke kl. 19: Treffpunkt.
(Gulsrud, Nykirke, Rud eller Snarum kl. 11) Arnstein Bleiktvedt.

Søndag 24. mars – Maria budskapsdag – Luk 1,39-45
Heggen kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. Hele staben deltar. Åmot Barnegospel. Menighetens årsmøte etter gudstjenesten.
Åmot kirke kl. 19: Tro & Lys.

Søndag 31. mars – 3. søn. i fastetiden – Luk 22,28-34
Nykirke kirke kl. 11: Gudstjeneste med aktive konfirmanter. Runar J. Liodden og Helge Nysted.
Vikersund menighetssenter kl. 11: Familiegudstjeneste. Geir E. Holberg, Hanna L. Husøien og Modum Soul Children.

Søndag 7. april – 4. søn. i fastetiden – Joh 6,24-36
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. Arnstein Bleiktvedt og organistvikar.
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. Aktive konfirmanter. Runar J. Liodden og Hanna L. Husøien. Kirkekaffe.

Søndag 14. april – Palmesøndag – Joh 12,1-13
Heggen kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. Arnstein Bleiktvedt og Hanna L. Husøien.
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. Runar J. Liodden og organistvikar. Kirkekaffe.

Torsdag 18. april – Skjærtorsdag – Joh 13,1-17
Nykirke kirke kl. 19: Kveldsgudstjeneste. Arnstein Bleiktvedt og Hanna L. Husøien.
(Gulsrud, Rud, Snarum eller Vestre Spone kl. 11) Arnstein Bleiktvedt og Hanna L. Husøien.

Fredag 19. april – Langfredag – Matt 26,30-27,50
Vestre Spone kirke kl. 11: Gudstjeneste. Geir E. Holberg og Hanna L. Husøien.
Vikersund menighetssenter kl. 19: Langfredag i lyd og bilde. Geir E. Holberg og Hanna L. Husøien.

Søndag 21. april – Påskedag – Joh 20,1-10
Heggen kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste. Geir E. Holberg og Hanna L. Husøien.
Åmot kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste. Runar J. Liodden og Helge Nysted. Kirkekaffe.

Mandag 22. april – 2. påskedag – Joh 20,11-18
Snarum kirke kl. 18: Påsken i ord og toner. Runar J. Liodden og Helge Nysted.

Søndag 28. april – 2. søn. i påsketiden – Joh 20,24-31
Åmot kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. Runar J. Liodden, Hanna L. Husøien og Helge Nysted. Modum Soul Children. Åmot Barnegospel. Kirkekaffe.
Åmot kirke kl. 19: Gudstjeneste medTro & Lys.
(Gulsrud, Rud, Snarum eller Vestre Spone kl. 11) Geir E. Holberg og organistvikar.

Onsdag 1. mai – Arbeidernes dag – Matt 20,25-28
Åmot kirke kl. 12: 1. mai gudstjeneste. Arnstein Bleiktvedt og Hanna L. Husøien.. Kirkekaffe.

Søndag 5. mai – 3. søn. i påsketiden – Mark 6,30-34
Vikersund menighetssenter kl. 11: Gudstjeneste. Arnstein Bleiktvedt og organistvikar. Kirkekaffe.

Søndag 12. mai – 4. søn. i påsketiden – Joh 14,1-11
Heggen kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. Geir E. Holberg, Anne-Kjersti Holberg og Hanna L. Husøien. Tårnagenter. Modum Soul Children.
Nykirke kirke kl. 11: Gudstjeneste. Runar J. Liodden og organistvikar.

Fredag 17. mai – Grunnlovsdagen – Luk 17,11-19
Heggen kirke kl. 10.15: Familiegudstjeneste. Geir E. Holberg og Hanna L. Husøien. NSF-Speidere.
Nykirke kirke kl. 10.15: Familiegudstjeneste. Runar J. Liodden og Helge Nysted.
Snarum kirke kl. 10.45: Familiegudstjeneste. Arnstein Bleiktvedt og organistvikar.
Åmot kirke kl. 11.30: Familiegudstjeneste. Runar J. Liodden og Helge Nysted. Familiespeideren.

Søndag 19. mai – 5. søn. i påsketiden – Joh 17,6-11
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. Geir E. Holberg og organistvikar?(står ikke noe i lista fra Geir).
Rud kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. Arnstein Bleiktvedt og Helge Nysted.

Søndag 26. mai – 6. søn. i påsketiden – Matt 7,6-13
Heggen kirke kl. 10.30: Konfirmasjonsgudstjeneste Geithus-partiet. Geir E. Holberg, Vidar Husøien og Hanna L. Husøien.
Gruvetråkka kl. 12: Friluftsgudstjeneste. Arnstein Bleiktvedt og Kirsti Hole. Geithus musikk-korps. Tro & Lys. Familiespeideren. Miljøgruppa.
Snarum kirke kl. 12.30: Konfirmasjonsgudstjeneste. Geir E. Holberg, Vidar Husøien og Hanna L. Husøien.

Torsdag 30. mai – Kristi himmelfartsdag – Joh 17,1-5
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. Arnstein Bleiktvedt og Hanna L. Husøien. Kirkekafé.
(Gulsrud, Nykirke, Rud, Snarum eller Vestre Spone kl. 13) Arnstein Bleiktvedt og Hanna L. Husøien.

Lørdag 1. juni
Åmot kirke kl. 11: Konfirmasjonsgudstjeneste. Runar J. Liodden og Helge Nysted.
Heggen kirke kl. 12: Konfirmasjonsgudstjeneste - Vikersund partiet. Geir E. Holberg, Vidar Husøien og Hanna L. Husøien.

Søndag 2. juni – Søndag før pinse – Joh 16,12-15
Åmot kirke kl. 10.30 og 12.30: Konfirmasjonsgudstjeneste. Runar J. Liodden og Helge Nysted.
Delinga kl. 11: Friluftsgudstjeneste. Organist?
Heggen kirke kl. 11: Konfirmasjonsgudstjeneste. Geir E. Holberg, Vidar Husøien og Hanna L. Husøien.

Søndag 9. juni – Pinsedag – Joh 14,23-29
Heggen kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste. Arnstein Bleiktvedt og Helge Nysted.
Åmot kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste. Vikarprest og Hanna L. Husøien.

Mandag 10. juni – 2. pinsedag – Joh 7,37-39
Gulsrud kirke kl. 17: Kveldsgudstjeneste. Arnstein Bleiktvedt og Helge Nysted.
(Nykirke, Rud, Snarum eller Vestre Spone kl. 11) Arnstein Bleiktvedt og Helge Nysted.

Lørdag 15. juni
Nykirke kirke kl. 11: Konfirmasjonsgudstjeneste. Runar J. Liodden og Helge Nysted.

Søndag 16. juni – Treenighetssøndag – Luk 24,45-48
Vestre Spone kirke kl. 10.30: Konfirmasjonsgudstjeneste. Runar J. Liodden og Helge Nysted.
Rud kirke kl. 11: Konfirmasjonsgudstjeneste. Arnstein Bleiktvedt og Vidar Husøien og Hanna L. Husøien.
Nykirke kirke kl. 12.30: Konfirmasjonsgudstjeneste. Runar J. Liodden og Helge Nysted.

Søndag 23. juni – 2. søn. i treenighetstiden – Joh 14,23-29
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. Arnstein Bleiktvedt og organistvikar. Kirkekaffe.
(Gulsrud, Nykirke, Rud, Snarum eller Vestre Spone kl. 11) Runar J. Liodden og organistvikar.

Søndag 30. juni –3. søn. i treenighetstiden – Mark 10,13-16
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. Arnstein Bleiktvedt og organistvikar.

Søndag 7. juli – 4. søn. i treenighetstiden – Matt 9,35-38
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste.

Søndag 14. juli – 5. søn. i treenighetstiden – Matt 18,12-18
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste.

Kontaktinformasjon for Modum menighet

Besøksadresse:
Åmot kirke
Kapellveien 1
3340 Åmot

Telefon: 32 78 32 30 
Telefon- og besøkstid: 
Kl. 9-14   (Man-fre)
Kl. 10-14 (I skolens ferier)

E-post:
kirkekontor@modumkirke.no
Vipps:
Vippsnummer 123702
eller søk opp Modum Sokn

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"