Gravferd

Alt har sin tid. Å leve har sin tid. Å dø har også sin tid. En kjær har gått bort. Hva gjør vi nå?