Åpen kirke

Praktisk informasjon

Fra:3.3.2021 - kl.18.00

Til:3.3.2021 - kl.20.00

Sted:Åmot kirke

Arrangør:Modum menighet

Åpen kirke i Åmot i dag!

Betjening vil være til stede.

Du kan tenne lys, prate med noen eller bare sitte ned i stillhet.

Det er mulighet for å motta nattverd i den tiden kirken er åpen.

Ønsker du at det skal bes en stille bønn eller tennes et lys for deg eller noe du tenker på, så kan du sende en SMS til 951 47 345.

Velkommen innom!