Åmot barnegospel - Øvelse

Praktisk informasjon

Fra:8.3.2018 - kl.17.30

Til:8.3.2018 - kl.19.00

Sted:

Arrangør:

Barnekor for barn 4 år til ut barneskolen. Barn yngre enn 4 år kan bli med på Knøttesang.