Heggen Gospel - Øvelse

Praktisk informasjon

Fra:11.6.2021 - kl.19.00

Til:11.6.2021 - kl.22.00

Sted:Vikersund menighetssenter

Arrangør:Modum menighet

Øvelsene er fra 4. juni på Vikerund menighetssenter. Følg med på facebook for eventuelle endringer, se link nedenfor!