Enger misjonsforenings juletrefest

Praktisk informasjon

Dato:13.1.2019

Tid:17.00

Sted:Åmot kirke

Arrangør:Enger misjonsforening

Velkommen til Enger misjonsforenings juletrefest på 20. dag jul!

Sysle Bland Kor deltar med sang, Emil Buxrud forteller fra sitt opphold på Madagaskar vinteren 2017/18, Per Arne Dahl holder andakt. Og vi går rundt juletreet.

Det blir gevinster å vinne. Bevertning og en gave til misjonen hører med.

Alle er hjertelig velkommen!