Åpner dørene til Snarum kirke på fredager

Diakon Kirsti Hole er i Snarum kirke hver fredag fra kl. 14 - 15, - unntatt i perioden 10. juli til 6. august, da er det sommerferie!

Snarum kirke er åpen hver fredag mellom kl. 14 og 15. Diakonen er tilstede for samtale. (Unntak kan forekomme f.eks. i forbindelse med ferie og høytider.)

Obs - ikke åpent 29. september pga annet arrangement i kirken.

Velkommen skal du være!

Kontaktinformasjon for Modum menighet

Besøksadresse:
Åmot kirke
Kapellveien 1
3340 Åmot

Telefon: 32 78 32 30 
Telefon- og besøkstid: 
Man-fre 9-14