Åpne dører i Snarum kirke på fredager

Diakon Kirsti Hole åpner dørene til Snarum kirke hver fredag fra kl. 14 - 15 i sommerhalvåret (mars-oktober). Velkommen innom!

Snarum kirke er åpen hver fredag i sommerhalvåret (mars - oktober) mellom kl. 14 og 15. Diakonen er tilstede for samtale. Unntak kan forekomme f.eks. i forbindelse med ferie og høytider.  Velkommen innom!

I vintermånedene november, desember, januar og februar er kirken stengt.

Kontaktinformasjon for Modum menighet

Besøksadresse:
Åmot kirke
Kapellveien 1
3340 Åmot

Telefon: 32 78 32 30 
Telefon- og besøkstid: 
Man-fre 9-14

E-post:
kirkekontor@modumkirke.no

Vipps: Søk opp Modum Sokn eller 123702