Koronatiltak i Modum menighet

Her er oppdatert informasjon om kirken og korona-pandemien. Siste oppdatering: 27. oktober 2020, om hva regjeringens siste innstramninger betyr for kirken.

På denne siden finner du hele tiden oppdatert informasjon om situasjonen og hvilke tiltak som til enhver tid er gjeldende for Modum sokn.
______________________________________________________

Oppdatering 27. oktober 2020

Oppdatert smittevernveileder for Den norske kirke - Versjon 3

På grunn av økt smitte i samfunnet, har regjeringen strammet inn flere av koronatiltakene. Noen kommuner har også innført lokalt strengere regler. Veilederen er sist oppdatert 27. oktober.

 • Versjon 3 har følgende endringer:

  • Presisering om arbeid mot «bevegelige mål» i innledningen.
  • Presiseringer knyttet til antall og avstand i punkt 1.1 a) som tar inn forskjell mellom innendørs og utendørs arrangementer, utlån/utleie av lokaler til private samlinger og definisjon av fastmontert sete.
  • Nytt punkt 1.1 d) om forholdet til lokale regler vedtatt av kommunen og Oslo kommunes definisjon av fast seteplassering
  • Henvisning til antalls- og avstandsreglene som oppgitt i 1.1 a) i punktene 1.3 e), 2.1.2, 2.6 c)
  • Presisering om å ikke gjennomføre aktiviteter som nattverd, offer i benkeradene/vandring og lystenning i kommuner som krever tildeling av faste plasser der deltakerne skal sitte under arrangementet i punkt 2.1.2
  • Presisering om at det ikke er innført nye tiltak rettet mot barne- og ungdomsarbeidet i punkt 2.4.1
  • Det kreves nå ansvarlig arrangør og registrering av deltakere ved flere enn 5 deltakere på omvisninger mv. Dette er presisert i punkt 2.7 a).

Oppdatering 12. oktober 2020

Fra og med i dag innfører sentrale myndigheter at det er nok med én ledig stol mellom hver deltaker på kino, konserter o.l. I kirken vil regelen fortsatt være en meter, som betyr to stoler mellom hver deltaker.

Du finner oppdaterte retningslinjer fra kirken sentralt HER.

 

Oppdatering 4.  september 2020

De nyeste generelle råd til befolkningen i forhold til korona: 
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/?term=&h=1 


Veiledning for korøvelser. Denne gjelder også for alle kor i vår menighet og alle kor som øver i våre lokaler:
https://nmr-assets.ams3.digitaloceanspaces.com/documents/Norsk-musikkrad-dok/Korona/Veileder_v150620_3.pdf   


Oppdatering 25. august 2020

Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon (KA) har sendt ut råd vedrørende oppstart av aktiviteter etter sommeren.

De skriver blant annet:

"Ved oppstart av aktiviteter minner vi om følgende:

 • Vi anbefaler ledere og ansatte å sette seg godt inn i Den norske kirkes smittevernveileder datert 16. juni ved gjenopptaking av kirkelige aktiviteter. Vi viser også til Kirkerådets ressursnotat for gjennomføring av konfirmasjonsgudstjenester. I tillegg må arbeidsgivere følge med på smittesituasjonen i eget område/fellesråd.
 • Alle arrangement skal ha en ansvarlig arrangør. Smittesporingsarbeidet blir lettere med lister med navn og kontaktinformasjon.
 • I arbeid med barn og unge er det fortsatt viktig å opprettholde avstand mellom barna, og aller helst minimum en meter. Det er likevel innført en unntaksbestemmelse som kan anvendes når det er nødvendig.
 • KA oppfordrer fortsatt til en «gradvis og kontrollert» gjenåpning av kirkelige aktiviteter. Vi minner også om betydningen av gode, lokale prosesser og involvering og medvirkning av alle arbeidslivets parter, når aktiviteter nå gjenopptas."

        Du kan lese hele artikkelen fra KA her.

 

Oppdatering 12. august 2020

Konfirmasjonstjenester og smittevern 

I helgene fremover ønsker vi konfirmanter med familie og faddere velkommen til konfirmasjonsgudstjenester i Modum!

Som menighet gleder vi oss over alle de fine konfirmantene og ønsker de en velsignet flott dag.
I år er en av måtene vi kan ta de godt i mot på, å ha gode rutiner og regler for smittevern:

  *   Gudstjenestene vil bli streamet. Informasjon om hvordan for hver enkelt gudstjeneste vil bli lagt ut her på nettsiden før gudstjenestene.
  *   Det vil være en ansatt som er smittevernansvarlig i hver gudstjeneste.
  *   De generelle smittevernreglene om 1 meter, hold deg hjemme om du er syk og god håndhygiene gjelder.
  *   Smittevernveilederen gitt av kirken sentralt følges i forhold til selve gudstjenesten.
  *   Gudstjenestene vil ha reserverte plasser og det vil dessverre ikke kunne åpnes for andre enn de som er påmeldt for hver konfirmant.
  *   Det vil være begrenset tilgang til toaletter i forbindelse med gudstjenestene.
  *   Hver familie informerer sine gjester om smittevernreglene. I gudstjenesten ber vi om at alle sitter på tildelte plasser for deres konfirmantfølge, og at man husker på 1 meters regelen på vei ut og inn av kirken. Videre at man ikke beveger seg rundt i kirken under gudstjenesten, og at kun èn fra følget blir igjen utenfor kirken etter gudstjenesten for å ta bilder.

Takk for at alle dere som deltar er med på å følge smittevernreglene, så dette kan bli en trygg og god dag for konfirmanten!

 

Oppdatering 30. juni:

Smitteveileder fra Den Norske Kirke:

Samlet smittevernveileder for den norske kirke - pr. 160620.pdf

Vi minner om at antall personer som kan være tilstede under gudstjenester vil variere fra kirke til kirke.

Oppdatering 17. juni:

Fra 15. juni er det åpnet for inntil 200 personer på gudstjenester, dersom kirkerommet er stort nok til at smittevernregler kan overholdes. 1 meter avstand og gode hygiene regler gjelder som før! 

Det er endelig bestemt at konfirmasjonsgudstjenester blir gjennomført som planlagt i august/september. Konfirmantene vil få informasjon om antall gjester hver kan ha med seg på sin konfirmasjonsgudstjeneste. 

Barn og unge under 20 år: Det gis unntak for noen av smittevernreglene for denne gruppen. Det gjør at noen flere planlagte aktiviteter for denne aldersgruppen kan gjennomføres etter hvert. Følg med her på nettsiden og på facebooksider for de aktuelle aktivitetene, eller ta kontakt med din leder.

 

Oppdatering 8. juni:

Kirkekontoret er nå åpent - om nødvendig også for fysisk besøk - alle hverdager kl. 9-14. Unntak: Lunsj avvikles kl. 11.30 - 12.15. Og hver onsdag er staben opptatt i møte kl. 9-11. 

Kirketorget er inntil videre fortsatt stengt.

 

Oppdatering 14. mai:

Ved åpne arrangementer, eks enkelte gudstjenester fremover, tar smittevernansvarlig bilde av alle som er til stede ved starten om av arrangementet. Det opplyses da om at bildet tas og hvorfor. Bildene vil ikke bli lagt ut på nett eller gjøres offentlig på noen måte, men vil kunne gjelde som dokumentasjon i forhold til pålagte smitteverntiltak.  


Her kan du lese smitteveilederen fra Den Norske Kirke:

smittevernveileder for den norske kirke pr 050520.pdf

https://www.ka.no/sak/article/1552796

https://www.ka.no/sak/article/1553353

 

Oppdatering 13. mai:

Aktivitetene åpnes igjen - langsomt, gradvis og trygt!

Grupper som ønsker å starte må søke Beredskapsgruppa v/kirkevergen om godkjenning for opplegget de tenker seg for sin aktivitet.

Disse startet opp siste uke: KRIK (ute), Heggen Gospel (i Åmot kirke). 

Noen gudstjenester i mai/juni vil være åpne for menigheten, - antall begrenset til maks 50 stk. Se info om hver gudstjeneste i kalenderen.

 

Oppdatering 6. mai:

GUDSTJENESTER
Fra sentralt hold er det blitt åpnet noe for gudstjenster i kirker - men med strenge smittevernsregler og maks 50 personer til stede. I Modum har vi som regel langt over 50 deltakere på gudstjenester. Derfor blir det ikke vanlige, åpne gudstjenester i Modum med det første. Vi gjennomfører gudstjenester slik de er annonsert i vår kalender. Se vår gudstjeneste kalender.

AKTIVITETER
Noen av våre aktiviteter drar seg langsomt i gang. Til alle som deltar, minner vi om de smittevernsreglene som gjelder:

 • Hold minst 1 m avstand
 • Vask hendene ofte
 • Unngå å ta på ting - ikke rør mer enn du må
 • Har du symptomer på luftveisinfeksjon - hold deg hjemme!

Vi klarer dette sammen! Hold ut, en dag vil alt være over, og vi kan leve normalt igjen! :) 

 

Oppdatering 29. april:

Langsomt begynner samfunnet å røre på seg igjen. Også i kirken begynner enkelte ting å dra seg i gang - ting som kan gjennomføres uten at regler for avstand og hygiene brytes:

 • Korona er ikke til hinder for dåp! Vi har hatt flere dåpsgudstjenester, og fortsetter med det!  
 • Begravelser gjennomføres fortløpende, etter nødvendige smitteverns ordninger.
 • Mandag 4. mai blir det Stille time i Rud kirke.
 • Bønnegruppa i Åmot kirke starter opp igjen fredag 8. mai.

Vi jobber med å finne ordninger som muliggjør at flere aktiviteter kan starte langsomt opp. Følg med her på nettsiden for løpende informasjon om hva som skjer!

Og mens du venter ...

- Har du sett alle gudstjenestene fra Åmot, som er overført på TV? Du finner dem her.

- Har du prøvd deg på vår lille spørrekonkurranse på Kahoot? Du finner den her.

 

Oppdatering 3. april:

Tross korona - kirken er levende og til stede for deg også i denne tiden!

Selv om kontorer og kirkehus har måttet stenge, er kirken fortsatt tilgjengelig for deg, og du er velkommen til å benytte våre tilbud!
Slik fungerer kirken i Modum nå:

Kirkekontoret
For praktiske spørsmål – ring kirkekontoret tlf. 32 78 32 30 kl. 10-14 alle hverdager.

Samtaler
Ønsker du noen å snakke med – kontakt prest Vivian på telefon 958 16 279, diakon Kirsti på telefon 951 47 345, eller vikar for diakon Marie på telefon 917 42 208. Les mer.

Aktiviteter
Mange av våre aktiviteter har digitale tilbud til sine medlemmer/deltakere. Sjekk din aktivitet her på nettsiden for å se om det finnes tilbud. Barn og unge - Voksne

Dåp
Det er åpent for dåp – også i denne tiden. Vi lager en fin seremoni, som gjennomføres med bare faddere og nærmeste familie til stede. Hvis dere ønsker å ha dåpsfest, kan man jo godt ha den senere, når ting normaliserer seg.

Konfirmasjon
Nye datoer er bestemt. Les mer. 

Vielse
Det er åpent for å gifte seg i kirken - også nå. Vi lager en stemningsfull seremoni som gjennomføres med bare forlovere og nærmeste familie til stede. Vil dere ha fest, kan jo det gjennomføres senere, når ting har stabilisert seg.

Begravelse
Om en av dine kjære skulle gå bort nå mens alt er så annerledes, er kirken klar til å forrette begravelse. Det må gjøres innenfor de reglene myndighetene har gitt:
- Maks 50 mennesker kan være til stede i kirken.
- Unngå å håndhilse og klemme hverandre.
- Gjestene må sitte spredt, minst to meter avstand til hverandre. I Åmot kirke har vi fjernet stoler, slik at stolene som står igjen tilfredsstiller kravene. I andre kirker stenges annenhver benk, og i de åpne benkene sitter man to meter fra hverandre.
- Mennesker som bor sammen i felles bolig kan få sitte sammen.
- Det er mulig å velge en litt kortere liturgi. Snakk med presten om dette.

Gudstjenester
Vi sender to gudstjenester på TV-Modum i påsken, skjærtorsdag og påskedag. Se vår kalender for info og link til sendingene.

Kirkeklokker
I påsken vil kirkeklokkene i hele bygda ringe påskeaften og påskemorgen. Klokkene minner oss om at Jesus lever og at kirken fortsatt er levende og aktiv, selv om mye er annerledes for tiden. Gled deg når du hører klokkene – de uttrykker trøst og håp!

Radio og TV
Kirken sentralt gir også mange tilbud i radio, TV og digitalt. Se oversikt her.

____________________________________________________ 

Oppdatering 17.03.20 kl. 12.10:

Sett i lys av dagens situasjon og anbefalinger gitt av Folkehelseinstituttet og Den norske kirke sentralt, utsetter Modum menighet alle planlagte konfirmasjoner denne våren.

Menigheten kommer med datoer for konfirmasjoner høsten 2020 fredag 27. mars slik at alle konfirmantene får satt opp ny dato for sin konfirmasjonsfeiring.

Hvis det blir en bedring i situasjonen og det gis endrede anbefalinger fra sentralt hold, er vi åpne for å tilby konfirmasjoner denne våren på de opprinnelige datoene, i tillegg til de nye datoene som blir satt opp for høsten.

_________________________________________________________

Oppdatert lørdag 14.03.2020 kl. 14

- Vi trenger hverandre når livet blir utfordrende. Og vi trenger å vende oss til Gud i bønn. Nå er det begrensede muligheter for å samles i kirkene. Derfor vil vi oppfordre til å gjøre bruk av tilbudene på nettet, sier konstituert preses i Bispemøtet, biskop Atle Sommerfeldt.
Nå som alle aktiviteter i kirkene i Modum vil være avlyst - inntil vi får nye retningslinjer som sier noe annet - ønsker vi å informere om hvordan kirken er tilstede for deg som trenger det!

Har du behov for å snakke med noen eller ønsker kontakt med kirken, er vi å treffe på: 32 78 32 30 i kontortiden (hverdager 10-14) og på mail: kirkekontor@modumkirke.no. På hjemmesiden vår finner du mer kontaktinfo. Du kan også besøke oss på Facebook/Modum menighet.

Kirken er og digitalt tilstede med blant annet andakter, rom for å tenne lys osv:
https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/aktuelt/digitale%20fellesskap%20i%20kirken/

I Modum vil begravelser gjennomføres, men med ikke flere enn 50 personer tilstede og med noen forholdssregler. I denne tiden oppfordrer vi dere til å vise omsorg gjennom andre måter enn selve seremonien i kirken. Send en melding, ta en telefon, skriv et omsorgsfullt kort, legg blomster på graven etter seremonien eller send for eksempel blomster til hjemmet. For dere som ikke deltar på selve seremonien er det mulighet for å følge til graven ute på kirkegården de gangene det er kistebegravelse.

Dåp og vielser vil kunne bli gjennomført, men i lukkede seremonier. Her vil presten ta kontakt med de det gjelder for å gjøre avtaler.

De første konfirmasjonene er ikke før i mai, og foreløpig planlegges de gjennomført som oppsatt. Kateket, sokneprest og kapellan følger opp i forhold til dette og det vil bli gitt beskjed til alle konfirmantene/foresatte hvis det blir endringer.

Dette er en krevende tid for mange, ikke minst på grunn av at mange opplever mye usikkerhet. Det er viktig at vi tar vare på hverandre i denne tiden og viser hverandre omsorg gjennom å følge de retningslinjene som blir gitt for å forhindre spredning av smitte!

 

imageauva.png

Oppdatering 13.03.20 kl. 10.34:

ÅPEN KIRKE:

Nå mens alle aktiviteter har en nødvendig pause, vil Åmot kirke holde åpent for de som ønsker å sette seg stille ned, be, tenne lys eller som har behov for å snakke med noen. I dag, fredag 13. mars, vil diakon være tilgjengelig for samtaler fra 10.30. Vi kan og nås på telefon 32 78 32 30, mail: kirkekontor@modumkirke.no eller her via Messenger.


KONFIRMANTER:

Kjære alle konfirmanter og foreldre/foresatte.

Nå som alle skolene stenges, får dette og følger for konfirmasjonsundervisning. Så lenge skolene er stengt vil det heller ikke være konfirmantundervisning.
De to neste helgene vil det ikke være åpne gudstjenester i Modum. I forhold til konfirmasjonsgudstjenestene så har vi ikke noen gode svar ennå. Håpet er at vi nå klarer å begrense, og bli kvitt, viruset før vi kommer til de aktuelle datoene. Vi vil følge alle retningslinjer som kommer fra regjeringen og kommunelegen. Dersom det kommer noen flere føringer vil vi innrette oss etter de og gi beskjed deretter. Beklager at vi ikke kan gi noe mer konkret per dags dato!

Gjerne ta kontakt via telefon, e-post eller andre sosiale medier dersom dere lurer på noe eller trenger noen å snakke med.
Mvh Vidar Husøien
Kateket i Modum menighet

Ønsker dere alle lykke til og Guds velsignelse i disse vanskelige tider.

imagehdgnu.png

Oppdatering 12.03.20 kl. 12.39:

Kirketorget blir dessverre stengt for servering inntil videre. 

For informasjon om våre aktiviteter, se gudstjeneste/kalender for oppdateringer. Følg gjerne våre Facebooksider; Modum menighet.

Pressemelding 2020.03.14.pdf

image2469.png

Oppdatering 11.03.20:

Det er pr. dags dato (11.03.20) ingen i Modum som har testet positivt på covid-19 (koronaviruset). De tiltakene vi gjør er forebyggende, og formålet er å hindre at mennesker blir smittet av viruset. 

Modum menighet vil lytte til og etterkomme de råd Folkehelseinstituttet og kommuneoverlegen gir. Disse rådene er:

1. Vask hendene ofte! 
Det vil stå Antibac lett tilgjengelig i alle våre kirker, og alle våre besøkende oppfordres til å benytte Antibac etter håndvask, og ellers ved behov.

2. Hoste/nyse:
Bruk lommetørklær, evt. albuekroken, ved hosting/nysing. 

3. Unngå klemmer og håndhilsing.
I stedet innfører vi i Modum hilsenen "Jeg gir deg mitt hjerte". Dette er en nydelig hilsen som styrker fellesskapet mellom oss! Se video!

4. Unngå større forsamlinger av mennesker.
Kommuneoverlegen har gitt råd om maks 50 mennesker samlet innendørs. Dette påvirker svært mange av våre aktiviteter og arrangementer. Vi håper tiltakene våre ikke vil vare så lenge!

Følgende arrangementer vil bli regulert og/eller avlyst:

 • Gudstjenester: Ingen gudstjenester kan ha mer enn 50 deltakere. Vi gjennomfører vanlige gudstjenester i de mindre kirkene, men kan måtte begrense antall gjester dåpsbarn kan ha med på gudstjenesten. Av smittevernhensyn blir det ikke nattverd på gudstjenestene. Flere gudstjenester i Åmot kirke kan bli avlyst. Se kalenderen for info om hvert arrangement. 
 • Begravelser: Begravelser blir gjennomført, men vi kan dessverre ikke ha mer enn 50 mennesker i kirken under seremonien. Det samme gjelder for minnesamvær i Åmot kirke. På kirkegården kan det være flere. 
 • Åmot kirke stenger all matservering til publikum i åpningstiden på kirketorget.
 • Hyggestund i Åmot kirke mandag 16. mars avlyses.
 • Babysang avlyses.
 • Førsteklasses avlyses.
 • Åmot Barnegospel - har så mange flotte medlemmer at øvelsene framover må avlyses, og opptreden på gudstjenesten 22. mars avlyses også. 
 • Heggen Gospel - vårt flotte tensingkor med ca 60 medlemmer,  øvelsene framover må dessverre avlyses. 
 • KRIK avlyses.
 • Familiespeideren holder til utendørs, og går som vanlig.
 • Konfirmantundervisningen går foreløpig som vanlig.

Mer informasjon vil komme etter hvert. Flere arrangementer kan bli avlyst. Følg med på nettsiden og facebooksiden vår!

Kontaktinformasjon for Modum menighet

Besøksadresse:
Åmot kirke
Kapellveien 1
3340 Åmot

Telefon: 32 78 32 30 
Telefon- og besøkstid: 
Kl. 9-14   (Man-fre)
Kl. 10-14 (I skolens ferier)

E-post:
kirkekontor@modumkirke.no
Vipps:
Vippsnummer 123702
eller søk opp Modum Sokn

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"