Koronatiltak i Modum menighet

Oppdatert informasjon om kirken og korona-pandemien. Siste oppdatering: 27.09.2021

På denne siden finner du hele tiden oppdatert informasjon om situasjonen og hvilke tiltak som til enhver tid er gjeldende for Modum sokn. Vær oppmerksom på at planlagte kalenderhendelser kan bli endret eller avlyst på kort varsel i denne tiden pga endringer i smittevernsregler.

Oppdatert 27.09.2021

Fredag 24. september kunngjorde regjeringen nyhetene om gjenåpningen av Norge (f.o.m. lørdag 25. september kl 16.00). Det vil si at alle reglene om arrangementer i covid-19-forskriften avvikles. Dette gjelder f.eks. avstandskravet, antallsbegrensningen og registreringsplikten.

På bakgrunn av dette avvikles smittevernveilederen for Den norske kirke fra samme tidspunkt inkluderet Modum menighet. Alle kirkens arrangementer og aktiviteter kan gjennomføres som normalt før pandemien. Det vil ikke lenger være smittevernfaglige begrensninger på vår drift.

Dette betyr også at barne- og ungdomsarbeidet kan gjennomføres som normalt. Vi viderefører ikke trafikklysmodellen for kirkens barne- og ungdomsarbeid, men oppfordrer til dialog med kommunen ved lokale smitteutbrudd.

Noen generelle smittevernråd for samfunnet er fortsatt relevante for kirkens virksomhet:

 • Gode håndvaskrutiner
 • Host i papirlommetørkle eller albukroken
 • Hold deg hjemme hvis du er syk, og følg helsemyndighetenes råd for testing

Les mer informasjon på regjeringen.no 

 

Oppdatert 13.08.2021

Rådene som gjelder er fortsatt vask hender, hold avstand, hold deg hjemme dersom du er syk og benytt munnbind hvis du ikke kan holde 1 meters avstand.

De to neste helgene har vi til sammen 18 konfirmasjonsgudstjenester i kirkene i Modum. I disse gudstjenestene er det kun reserverte plasser forbeholdt konfirmantene og deres gjester.
Det er oppfordret til bruk av munnbind på vei ut og inn av kirken og det bes om at man ikke stopper opp men holder avstand på vei ut og inn av kirkene.

I forbindelse med begravelser minner vi og på at det er viktig å holde 1 meteren, og unngå håndhilsning og klemming.

Vi takker for at dere alle er med på å ta smittevernhensyn!

Oppdatert smittevernveileder fra Den norske kirke per 07.07.2021:

https://kirken.no/nb-NO/infotilmedarbeidere/smittevernveileder%20for%20den%20norske%20kirke/

Oppdaterte nasjonale tiltak per 02.08.2021:

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak/id2826828/

____________________________________________________

Oppdatert 22.06.2021

Oppdatert smittedeileder fra Den norske kirke:

https://kirken.no/nb-NO/infotilmedarbeidere/smittevernveileder%20for%20den%20norske%20kirke/

____________________________________________________

Oppdatert 26.05.2021

Oppdatert smittedeileder fra Den norske kirke:

https://kirken.no/nb-NO/infotilmedarbeidere/smittevernveileder%20for%20den%20norske%20kirke/ 

____________________________________________________

Oppdatert 24.04.2021

Fra og med mandag 26. april er vi over på nasjonale tiltak igjen i forhold til smittevern.

Kirkens veileder er oppdatert i forhold til det:

https://kirken.no/nb-NO/infotilmedarbeidere/smittevernveileder%20for%20den%20norske%20kirke/

På Modum kommune sin hjemmeside finner du hva oppdateringer på hva som gjelder for Modum:

https://modum2019.custompublish.com/nasjonale-og-lokale-forskrifter.548559.no.html

 

De viktigste endringene er at vi nå kan invitere til arrangementer med inntil 100 tilstede på fast, anviste plasser. Dette gjelder og for gudstjenester og begravelser.

Følg med her i kalenderen på hjemmesiden eller på Modum menighet sin Facebook side for oppdateringer på hvilke aktiviteter som startes opp igjen når.

https://www.facebook.com/modummenighet

 

____________________________________________________

Oppdatert 15.04.2021

Modum kommune er nå over på tiltaksnivå B. Tiltaket vil vare fra og med 12. april til og med 25. april.

Oversikt over tiltaksnivå B fra regjeringen:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endringer-i-regionale-tiltak-for-grenland/id2843405/?expand=factbox2835776

Hva dette innebærer for Modum sokn:

- Maks 50 personer i begravelser/bisettelser. Nødvendige medvirkende kommer i tillegg.

- Maks 20 personer i bryllup, dåp og konfirmasjoner. Nødvendige medvirkende kommer i tillegg.

Den norske kirke har kommet med en oppdatert smitteveileder:

https://kirken.no/nb-NO/infotilmedarbeidere/smittevernveileder%20for%20den%20norske%20kirke/

 

 

____________________________________________________

Oppdatert 28.03.2021

Den norske kirke har kommet med en oppdatert smitteveileder:

https://kirken.no/nb-NO/infotilmedarbeidere/smittevernveileder%20for%20den%20norske%20kirke/

Ellers gjelder fortsatt oppdateringen under med virkning t.o.m. 11.04.2021.

Påskekorona.jpg

_____________________________________________________

Oppdatert 16.03.2021

Strengere regionale tiltak er innført i Viken med gjeldende virkning fra natt til tirsdag 16.03.21 til og med søndag 11.04.2021. Linker til oppdaterte smitteveiledere finner du under.

For Modum menighet gjelder følgende endringer:

- Åpne gudstjenester avlyses med unntak av digitale gudstjenester. Følg med på kalenderen for nærmere informasjon når disse sendes.

- Åpen kirke er fortsatt tillatt for enkeltpersoner; her tilbyr vi lystenning, bønn og samtaler. Sorggruppe og bønnegruppe avlyses inntil videre.

- Det blir ingen fysiske samlinger frem til tiltaket opphører 11.04. Det vil si at Babysang og øvinger med Heggen gospel, Åmot barnegospel og Modum Soul Children avlyses.

- Begravelser, bisettelser og vielser kan fortsatt gjennomføres, men med følgende restriksjoner:

~ Ved begravelser/bisettelser er det tillatt med inntil 30 deltakere når alle deltakere har faste, tilviste plasser.
~ Ved vielser er det kun tillatt med brudeparet, vigsler og to vitner tilstede.

-Kirkekontoret holder stengt for besøkende men er tilgjengelig på telefon som vanlig.

Modum kommune/regjeringen:
Modum kommune/regjeringen: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-strenge-regionale-tiltak-i-hele-viken/id2838828/?utm_source=regjeringen.no&utm_medium=email&utm_campaign=nyhetsvarsel20210315-9:26%20PM

Smitteveileder fra Den norske kirke:
smittevernveileder for den norske kirke 15.03.1400.-1.pdf

 

_____________________________________________________

Oppdatert 23.02.2021

Oppdatert smitteveileder:
https://kirken.no/nb-NO/infotilmedarbeidere/smittevernveileder%20for%20den%20norske%20kirke/

Viktige oppdateringer i den siste veilederen:

 • Kravet om fastmonterte seter erstattes av krav om faste tilviste plasser.
 • Det blir lov å samle inntil 100 personer på arrangementer i tillegg til medvirkende, når deltakerne får en fast tilvist plass.
 • Fast tilvist plass innebærer at deltakerne får tildelt en plass eller blir vist hvor de skal sitte, for eksempel av en kirkevert eller kirkelig medarbeider.
 • Det skal fortsatt være minst en meter mellom alle som ikke bor sammen, i alle retninger målt skulder til skulder. Det er fortsatt anbefaling om 2 meter avstand dersom det er allsang innendørs.
 • Det er fortsatt anbefalt å avlyse eller utsette arrangementer og sammenkomster som samler personer fra flere kommuner, unntatt begravelser/bisettelser.
 • Fritidsaktiviteter for barn og unge i kirken kan fortsette med de reglene som gjelder i dag, men det er fortsatt ikke anbefalt å ha innendørs fritidsaktiviteter for voksne 20 år og eldre.
 • Det er fortsatt slik at kommuner kan vedta lokale regler, som setter andre begrensninger på kirkelig virksomhet. Derfor oppfordrer vi fortsatt til god dialog med lokale smittevernmyndigheter.

_____________________________________________________

Oppdatert 19. januar 2021.

Oppdatert informasjon fra Modum kommune:
https://www.modum.kommune.no/informasjon-korona-information-about-the-coronavirus.6289270-483135.html

Oppdatert smitteveileder fra kirken sentralt:
https://kirken.no/nb-NO/infotilmedarbeidere/smittevernveileder%20for%20den%20norske%20kirke/

_____________________________________________________

Oppdatert 4. januar 2021.

Siste oppdateringer fra kirken sentralt:

https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/aktuelt/ny%20nasjonal%20nedstenging%20p%C3%A5virker%20kirkens%20tilbud/

Dette er de nye reglene for kirken fra 4. januar:

 • Forbud mot flere enn 50 deltakere i begravelse, og ti deltakere på andre arrangement.
 • Anbefaling om at planlagte gudstjenester, samlinger og faste aktiviteter for alle aldersgrupper holdes digitalt eller avlyses til og med 18. januar.
 • Unntaksvis kan små enkeltsamlinger eller seremonier med inntil ti deltakere gjennomføres når man lokalt vurderer at det er nødvendig (for eksempel dåp, vigsel, diakonale tiltak/sjelesorg, innspilling av digital gudstjeneste o.l.).
 • Selv om det ikke innføres strengere regler om utendørs arrangementer nå, anbefaler kirkens ledelse å unngå dette de neste to ukene for å bidra til færre sosiale møtepunkt.
 • I flere kommuner gjelder lokale forskrifter med strengere restriksjoner.

Kirkerådet og KA vil publisere oppdatert smittevernveileder i tråd med dette i løpet av mandag 4. januar.

Siste oppdatering fra Modum kommune:

https://www.modum.kommune.no/informasjon-korona-information-about-the-coronavirus.6289270-483135.html

Se hjemmesiden der hvor det og henvises til de sentrale regler og anbefalinger (som skal følges).

For Modum menighet gjelder dette at alle aktiviteter og samlinger bortsett fra begravelser og planlagte dåp avlyses eller kjøres digitalt. Følg med her på hjemmesiden eller på Facebook for oppdateringer.

______________________________________________________

Oppdatering 2. desember 2020

Gjeldende smittevernregler i Modum kommune videreføres for de fleste av oss. Unntak fra og med 27/11-20: Aktiviteter for barn under ungdomsskolealder og psykisk utviklingshemmede kan gjennomføres.

Her finner du den siste oppdateringen fra Kriseledelsen i Modum kommune.

Kirken sentralt har i dag - 2/12-20, lagt ut sin 5. versjon av Smitteveileder for kirken. Den gjelder fra i dag av. Kirken i Modum følger denne, pluss de presiseringer Modum Kommune har kommet med.

Den nye veilederen fra Kirken.no presiserer følgende:

 • 2 meters avstand ved innendørs salmesang. Utendørs holder det med 1 meter.
 • Kirkevandringer regnes som arrangement med maksimalt 50 deltakere i kirken samtidig med krav til registrering.
 • Åpne kirker uten aktiviteter regnes ikke som arrangement og har ikke krav om registrering.
 • Antall medvirkende skal være begrenset til det som er nødvendig for å gjennomføre arrangement. For at kor/musikere skal telle som medvirkende, må de ikke sitte sammen med eller blandes med øvrige deltakere og holde minst 2 meters avstand til andre deltakere.
 • Det er vesentlig mindre smitterisiko ved utendørs arrangementer. Disse kan avholdes med 200 deltakere på avgrenset område (avgrenses med tau, sperrebånd e.l.).

Her finner du hele 5. versjon av Smitteveileder for Den norske kirke. 

 

Oppdatering 9. november 2020

Modum kommune - nye smittevernregler 9. nov:

På grunn av smitteutbrudd ved NMU, bestemte Modum kommune i dag å innføre flere nye tiltak med umiddelbar virkning.

Kirken i Modum vil følge opp retningslinjene fra både sentrale myndigheter, kommunen og kirken. Det medfører at alle aktiviteter stanses inntil videre - bortsett fra gudtjenester med dåp, og begravelser. Det medfører blant annet at:

 • Begravelser gjennomføres, men kan ha maks 50 til stede på anviste plasser.
 • Gudstjenester med dåp gjennomføres, med maks 50 til stede på anviste plasser. Se i vår kalender hvilke gudstjenester dette gjelder.
 • Konfirmanter - ingen undervisning i november.
 • Lys Våken - avlyses i år.
 • Babysang - går på Zoom ut november.
 • Konsert med Åmot barnegospel 26. november - avlyses.
 • Julegrøt i Snarum kirke - avlyses.
 • Familiespeiderens juleverksted - avlyses.
 • Før øvrige aktiviteter - følg med på nettsiden og i kalenderen!

Det er trist at vi ikke kan være sammen slik vi ønsker - men husk: Vi skal vinne over dette viruset, og så kommer vi tilbake for fullt! Ikke mist motet - vi skal klare dette sammen!

Hvis du trenger noen å snakke med - Se her.

Nye smitteveiledere fra regjeringen og kirken

Her kan du lese smitteveilederen fra regjeringen som gjelder fra 5. november 2020.

Og her er den nye smitteveilederen fra Den norske kirke, Versjon 4, oppdatert 6. november. Den gjelder ut november:

Dette er noen av endringene i smittevernveilederen versjon 4 for Den norske kirke:

 • Maks 50 deltakere - fordi kirken ikke har fastmonterte stoler, ref regjeringens definisjon. Dette vil da gjelde for alle sammenkomster i kirken, også begravelser.
 • Maks 20 deltakere på private sammenkomster som familieselskap, vennefester, julebord o.l. i leide/lånte lokaler.
 • Kirkerådet og KA anbefaler at fysiske samlinger utover forordnede gudstjenester, avtalte kirkelige handlinger (dåp og bryllup) og gravferdsseremonier avlyses ut november måned. Dette må likevel vurderes og besluttes lokalt ut ifra den lokale smittesituasjonen.
 • Nattverd, lystenning o.l. frarådes for å redusere bevegelse i rommet. Ofring bør skje med vipps e.l. Dette må likevel vurderes lokalt og ut i fra den lokale smittesituasjonen.
 • Myndighetene fraråder unødvendige innenlandsreiser
 • I tillegg minner vi om at oversikt over deltakere nå skal oppbevares i 14 dager

 

Oppdatering 27. oktober 2020

Oppdatert smittevernveileder for Den norske kirke - Versjon 3

På grunn av økt smitte i samfunnet, har regjeringen strammet inn flere av koronatiltakene. Noen kommuner har også innført lokalt strengere regler. Veilederen er sist oppdatert 27. oktober.

Versjon 3 har følgende endringer:

 • Presisering om arbeid mot «bevegelige mål» i innledningen.
 • Presiseringer knyttet til antall og avstand i punkt 1.1 a) som tar inn forskjell mellom innendørs og utendørs arrangementer, utlån/utleie av lokaler til private samlinger og definisjon av fastmontert sete.
 • Nytt punkt 1.1 d) om forholdet til lokale regler vedtatt av kommunen og Oslo kommunes definisjon av fast seteplassering
 • Henvisning til antalls- og avstandsreglene som oppgitt i 1.1 a) i punktene 1.3 e), 2.1.2, 2.6 c)
 • Presisering om å ikke gjennomføre aktiviteter som nattverd, offer i benkeradene/vandring og lystenning i kommuner som krever tildeling av faste plasser der deltakerne skal sitte under arrangementet i punkt 2.1.2
 • Presisering om at det ikke er innført nye tiltak rettet mot barne- og ungdomsarbeidet i punkt 2.4.1
 • Det kreves nå ansvarlig arrangør og registrering av deltakere ved flere enn 5 deltakere på omvisninger mv. Dette er presisert i punkt 2.7 a).
 • Oppdatering 12. oktober 2020
 • Fra og med i dag innfører sentrale myndigheter at det er nok med én ledig stol mellom hver deltaker på kino, konserter o.l. I kirken vil regelen fortsatt være en meter, som betyr to stoler mellom hver deltaker.

  Du finner oppdaterte retningslinjer fra kirken sentralt HER.
 •  
 • Oppdatering 4.  september 2020
 • De nyeste generelle råd til befolkningen i forhold til korona: 
  https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/?term=&h=1 

 • Veiledning for korøvelser. Denne gjelder også for alle kor i vår menighet og alle kor som øver i våre lokaler:
  https://nmr-assets.ams3.digitaloceanspaces.com/documents/Norsk-musikkrad-dok/Korona/Veileder_v150620_3.pdf   

 • Oppdatering 25. august 2020
 • Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon (KA) har sendt ut råd vedrørende oppstart av aktiviteter etter sommeren.
 • De skriver blant annet:
 • "Ved oppstart av aktiviteter minner vi om følgende:
 • Vi anbefaler ledere og ansatte å sette seg godt inn i Den norske kirkes smittevernveileder datert 16. juni ved gjenopptaking av kirkelige aktiviteter. Vi viser også til Kirkerådets ressursnotat for gjennomføring av konfirmasjonsgudstjenester. I tillegg må arbeidsgivere følge med på smittesituasjonen i eget område/fellesråd.
 • Alle arrangement skal ha en ansvarlig arrangør. Smittesporingsarbeidet blir lettere med lister med navn og kontaktinformasjon.
 • I arbeid med barn og unge er det fortsatt viktig å opprettholde avstand mellom barna, og aller helst minimum en meter. Det er likevel innført en unntaksbestemmelse som kan anvendes når det er nødvendig.
 • KA oppfordrer fortsatt til en «gradvis og kontrollert» gjenåpning av kirkelige aktiviteter. Vi minner også om betydningen av gode, lokale prosesser og involvering og medvirkning av alle arbeidslivets parter, når aktiviteter nå gjenopptas."
 •         Du kan lese hele artikkelen fra KA her.
 •  
 • Oppdatering 12. august 2020
 • Konfirmasjonstjenester og smittevern 

  I helgene fremover ønsker vi konfirmanter med familie og faddere velkommen til konfirmasjonsgudstjenester i Modum!

  Som menighet gleder vi oss over alle de fine konfirmantene og ønsker de en velsignet flott dag.
  I år er en av måtene vi kan ta de godt i mot på, å ha gode rutiner og regler for smittevern:

    *   Gudstjenestene vil bli streamet. Informasjon om hvordan for hver enkelt gudstjeneste vil bli lagt ut her på nettsiden før gudstjenestene.
    *   Det vil være en ansatt som er smittevernansvarlig i hver gudstjeneste.
    *   De generelle smittevernreglene om 1 meter, hold deg hjemme om du er syk og god håndhygiene gjelder.
    *   Smittevernveilederen gitt av kirken sentralt følges i forhold til selve gudstjenesten.
    *   Gudstjenestene vil ha reserverte plasser og det vil dessverre ikke kunne åpnes for andre enn de som er påmeldt for hver konfirmant.
    *   Det vil være begrenset tilgang til toaletter i forbindelse med gudstjenestene.
    *   Hver familie informerer sine gjester om smittevernreglene. I gudstjenesten ber vi om at alle sitter på tildelte plasser for deres konfirmantfølge, og at man husker på 1 meters regelen på vei ut og inn av kirken. Videre at man ikke beveger seg rundt i kirken under gudstjenesten, og at kun èn fra følget blir igjen utenfor kirken etter gudstjenesten for å ta bilder.

  Takk for at alle dere som deltar er med på å følge smittevernreglene, så dette kan bli en trygg og god dag for konfirmanten!

   
 • Oppdatering 30. juni:
 • Smitteveileder fra Den Norske Kirke:
 • Samlet smittevernveileder for den norske kirke - pr. 160620.pdf
 • Vi minner om at antall personer som kan være tilstede under gudstjenester vil variere fra kirke til kirke.
 • Oppdatering 17. juni:
 • Fra 15. juni er det åpnet for inntil 200 personer på gudstjenester, dersom kirkerommet er stort nok til at smittevernregler kan overholdes. 1 meter avstand og gode hygiene regler gjelder som før! 
 • Det er endelig bestemt at konfirmasjonsgudstjenester blir gjennomført som planlagt i august/september. Konfirmantene vil få informasjon om antall gjester hver kan ha med seg på sin konfirmasjonsgudstjeneste. 
 • Barn og unge under 20 år: Det gis unntak for noen av smittevernreglene for denne gruppen. Det gjør at noen flere planlagte aktiviteter for denne aldersgruppen kan gjennomføres etter hvert. Følg med her på nettsiden og på facebooksider for de aktuelle aktivitetene, eller ta kontakt med din leder.
 •  
 • Oppdatering 8. juni:
 • Kirkekontoret er nå åpent - om nødvendig også for fysisk besøk - alle hverdager kl. 9-14. Unntak: Lunsj avvikles kl. 11.30 - 12.15. Og hver onsdag er staben opptatt i møte kl. 9-11. 
 • Kirketorget er inntil videre fortsatt stengt.
 •  
 • Oppdatering 14. mai:
 • Ved åpne arrangementer, eks enkelte gudstjenester fremover, tar smittevernansvarlig bilde av alle som er til stede ved starten om av arrangementet. Det opplyses da om at bildet tas og hvorfor. Bildene vil ikke bli lagt ut på nett eller gjøres offentlig på noen måte, men vil kunne gjelde som dokumentasjon i forhold til pålagte smitteverntiltak.  

 • Her kan du lese smitteveilederen fra Den Norske Kirke:
 • smittevernveileder for den norske kirke pr 050520.pdf
 • https://www.ka.no/sak/article/1552796
 • https://www.ka.no/sak/article/1553353
 •  
 • Oppdatering 13. mai:
 • Aktivitetene åpnes igjen - langsomt, gradvis og trygt!
 • Grupper som ønsker å starte må søke Beredskapsgruppa v/kirkevergen om godkjenning for opplegget de tenker seg for sin aktivitet.
 • Disse startet opp siste uke: KRIK (ute), Heggen Gospel (i Åmot kirke). 

  Noen gudstjenester i mai/juni vil være åpne for menigheten, - antall begrenset til maks 50 stk. Se info om hver gudstjeneste i kalenderen.
 •  
 • Oppdatering 6. mai:
 • GUDSTJENESTER
  Fra sentralt hold er det blitt åpnet noe for gudstjenster i kirker - men med strenge smittevernsregler og maks 50 personer til stede. I Modum har vi som regel langt over 50 deltakere på gudstjenester. Derfor blir det ikke vanlige, åpne gudstjenester i Modum med det første. Vi gjennomfører gudstjenester slik de er annonsert i vår kalender. Se vår gudstjeneste kalender.
 • AKTIVITETER
  Noen av våre aktiviteter drar seg langsomt i gang. Til alle som deltar, minner vi om de smittevernsreglene som gjelder:
 • Hold minst 1 m avstand
 • Vask hendene ofte
 • Unngå å ta på ting - ikke rør mer enn du må
 • Har du symptomer på luftveisinfeksjon - hold deg hjemme!
 • Vi klarer dette sammen! Hold ut, en dag vil alt være over, og vi kan leve normalt igjen! :) 
 •  
 • Oppdatering 29. april:
 • Langsomt begynner samfunnet å røre på seg igjen. Også i kirken begynner enkelte ting å dra seg i gang - ting som kan gjennomføres uten at regler for avstand og hygiene brytes:
 • Korona er ikke til hinder for dåp! Vi har hatt flere dåpsgudstjenester, og fortsetter med det!  
 • Begravelser gjennomføres fortløpende, etter nødvendige smitteverns ordninger.
 • Mandag 4. mai blir det Stille time i Rud kirke.
 • Bønnegruppa i Åmot kirke starter opp igjen fredag 8. mai.
 • Vi jobber med å finne ordninger som muliggjør at flere aktiviteter kan starte langsomt opp. Følg med her på nettsiden for løpende informasjon om hva som skjer!
 • Og mens du venter ...
 • - Har du sett alle gudstjenestene fra Åmot, som er overført på TV? Du finner dem her.
 • - Har du prøvd deg på vår lille spørrekonkurranse på Kahoot? Du finner den her.
 •  
 • Oppdatering 3. april:
 • Tross korona - kirken er levende og til stede for deg også i denne tiden!
 • Selv om kontorer og kirkehus har måttet stenge, er kirken fortsatt tilgjengelig for deg, og du er velkommen til å benytte våre tilbud!
  Slik fungerer kirken i Modum nå:
 • Kirkekontoret
  For praktiske spørsmål – ring kirkekontoret tlf. 32 78 32 30 kl. 10-14 alle hverdager.
 • Samtaler
  Ønsker du noen å snakke med – kontakt prest Vivian på telefon 958 16 279, diakon Kirsti på telefon 951 47 345, eller vikar for diakon Marie på telefon 917 42 208. Les mer.
 • Aktiviteter
  Mange av våre aktiviteter har digitale tilbud til sine medlemmer/deltakere. Sjekk din aktivitet her på nettsiden for å se om det finnes tilbud. Barn og unge - Voksne
 • Dåp
  Det er åpent for dåp – også i denne tiden. Vi lager en fin seremoni, som gjennomføres med bare faddere og nærmeste familie til stede. Hvis dere ønsker å ha dåpsfest, kan man jo godt ha den senere, når ting normaliserer seg.
 • Konfirmasjon
  Nye datoer er bestemt. Les mer. 
 • Vielse
  Det er åpent for å gifte seg i kirken - også nå. Vi lager en stemningsfull seremoni som gjennomføres med bare forlovere og nærmeste familie til stede. Vil dere ha fest, kan jo det gjennomføres senere, når ting har stabilisert seg.
 • Begravelse
  Om en av dine kjære skulle gå bort nå mens alt er så annerledes, er kirken klar til å forrette begravelse. Det må gjøres innenfor de reglene myndighetene har gitt:
  - Maks 50 mennesker kan være til stede i kirken.
  - Unngå å håndhilse og klemme hverandre.
  - Gjestene må sitte spredt, minst to meter avstand til hverandre. I Åmot kirke har vi fjernet stoler, slik at stolene som står igjen tilfredsstiller kravene. I andre kirker stenges annenhver benk, og i de åpne benkene sitter man to meter fra hverandre.
  - Mennesker som bor sammen i felles bolig kan få sitte sammen.
  - Det er mulig å velge en litt kortere liturgi. Snakk med presten om dette.
 • Gudstjenester
  Vi sender to gudstjenester på TV-Modum i påsken, skjærtorsdag og påskedag. Se vår kalender for info og link til sendingene.
 • Kirkeklokker
  I påsken vil kirkeklokkene i hele bygda ringe påskeaften og påskemorgen. Klokkene minner oss om at Jesus lever og at kirken fortsatt er levende og aktiv, selv om mye er annerledes for tiden. Gled deg når du hører klokkene – de uttrykker trøst og håp!
 • Radio og TV
  Kirken sentralt gir også mange tilbud i radio, TV og digitalt. Se oversikt her.
 • ____________________________________________________ 
 • Oppdatering 17.03.20 kl. 12.10:

  Sett i lys av dagens situasjon og anbefalinger gitt av Folkehelseinstituttet og Den norske kirke sentralt, utsetter Modum menighet alle planlagte konfirmasjoner denne våren.
 • Menigheten kommer med datoer for konfirmasjoner høsten 2020 fredag 27. mars slik at alle konfirmantene får satt opp ny dato for sin konfirmasjonsfeiring.
 • Hvis det blir en bedring i situasjonen og det gis endrede anbefalinger fra sentralt hold, er vi åpne for å tilby konfirmasjoner denne våren på de opprinnelige datoene, i tillegg til de nye datoene som blir satt opp for høsten.
 • _________________________________________________________
 • Oppdatert lørdag 14.03.2020 kl. 14
 • - Vi trenger hverandre når livet blir utfordrende. Og vi trenger å vende oss til Gud i bønn. Nå er det begrensede muligheter for å samles i kirkene. Derfor vil vi oppfordre til å gjøre bruk av tilbudene på nettet, sier konstituert preses i Bispemøtet, biskop Atle Sommerfeldt.
  Nå som alle aktiviteter i kirkene i Modum vil være avlyst - inntil vi får nye retningslinjer som sier noe annet - ønsker vi å informere om hvordan kirken er tilstede for deg som trenger det!
 • Har du behov for å snakke med noen eller ønsker kontakt med kirken, er vi å treffe på: 32 78 32 30 i kontortiden (hverdager 10-14) og på mail: kirkekontor@modumkirke.no. På hjemmesiden vår finner du mer kontaktinfo. Du kan også besøke oss på Facebook/Modum menighet.
 • Kirken er og digitalt tilstede med blant annet andakter, rom for å tenne lys osv:
  https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/aktuelt/digitale%20fellesskap%20i%20kirken/
 • I Modum vil begravelser gjennomføres, men med ikke flere enn 50 personer tilstede og med noen forholdssregler. I denne tiden oppfordrer vi dere til å vise omsorg gjennom andre måter enn selve seremonien i kirken. Send en melding, ta en telefon, skriv et omsorgsfullt kort, legg blomster på graven etter seremonien eller send for eksempel blomster til hjemmet. For dere som ikke deltar på selve seremonien er det mulighet for å følge til graven ute på kirkegården de gangene det er kistebegravelse.

  Dåp og vielser vil kunne bli gjennomført, men i lukkede seremonier. Her vil presten ta kontakt med de det gjelder for å gjøre avtaler.

  De første konfirmasjonene er ikke før i mai, og foreløpig planlegges de gjennomført som oppsatt. Kateket, sokneprest og kapellan følger opp i forhold til dette og det vil bli gitt beskjed til alle konfirmantene/foresatte hvis det blir endringer.

  Dette er en krevende tid for mange, ikke minst på grunn av at mange opplever mye usikkerhet. Det er viktig at vi tar vare på hverandre i denne tiden og viser hverandre omsorg gjennom å følge de retningslinjene som blir gitt for å forhindre spredning av smitte!
 •  
 • imageauva.png
 • Oppdatering 13.03.20 kl. 10.34:
 • ÅPEN KIRKE:

  Nå mens alle aktiviteter har en nødvendig pause, vil Åmot kirke holde åpent for de som ønsker å sette seg stille ned, be, tenne lys eller som har behov for å snakke med noen. I dag, fredag 13. mars, vil diakon være tilgjengelig for samtaler fra 10.30. Vi kan og nås på telefon 32 78 32 30, mail: kirkekontor@modumkirke.no eller her via Messenger.

 • KONFIRMANTER:
 • Kjære alle konfirmanter og foreldre/foresatte.
 • Nå som alle skolene stenges, får dette og følger for konfirmasjonsundervisning. Så lenge skolene er stengt vil det heller ikke være konfirmantundervisning.
  De to neste helgene vil det ikke være åpne gudstjenester i Modum. I forhold til konfirmasjonsgudstjenestene så har vi ikke noen gode svar ennå. Håpet er at vi nå klarer å begrense, og bli kvitt, viruset før vi kommer til de aktuelle datoene. Vi vil følge alle retningslinjer som kommer fra regjeringen og kommunelegen. Dersom det kommer noen flere føringer vil vi innrette oss etter de og gi beskjed deretter. Beklager at vi ikke kan gi noe mer konkret per dags dato!
 • Gjerne ta kontakt via telefon, e-post eller andre sosiale medier dersom dere lurer på noe eller trenger noen å snakke med.
  Mvh Vidar Husøien
  Kateket i Modum menighet
 • Ønsker dere alle lykke til og Guds velsignelse i disse vanskelige tider.
 • imagehdgnu.png
 • Oppdatering 12.03.20 kl. 12.39:
 • Kirketorget blir dessverre stengt for servering inntil videre. 
 • For informasjon om våre aktiviteter, se gudstjeneste/kalender for oppdateringer. Følg gjerne våre Facebooksider; Modum menighet.
 • Pressemelding 2020.03.14.pdf
 • image2469.png
 • Oppdatering 11.03.20:
 • Det er pr. dags dato (11.03.20) ingen i Modum som har testet positivt på covid-19 (koronaviruset). De tiltakene vi gjør er forebyggende, og formålet er å hindre at mennesker blir smittet av viruset. 
 • Modum menighet vil lytte til og etterkomme de råd Folkehelseinstituttet og kommuneoverlegen gir. Disse rådene er:

  1. Vask hendene ofte! 
  Det vil stå Antibac lett tilgjengelig i alle våre kirker, og alle våre besøkende oppfordres til å benytte Antibac etter håndvask, og ellers ved behov.
 • 2. Hoste/nyse:
  Bruk lommetørklær, evt. albuekroken, ved hosting/nysing. 
 • 3. Unngå klemmer og håndhilsing.
  I stedet innfører vi i Modum hilsenen "Jeg gir deg mitt hjerte". Dette er en nydelig hilsen som styrker fellesskapet mellom oss! Se video!
 • 4. Unngå større forsamlinger av mennesker.
  Kommuneoverlegen har gitt råd om maks 50 mennesker samlet innendørs. Dette påvirker svært mange av våre aktiviteter og arrangementer. Vi håper tiltakene våre ikke vil vare så lenge!
 • Følgende arrangementer vil bli regulert og/eller avlyst:
 • Gudstjenester: Ingen gudstjenester kan ha mer enn 50 deltakere. Vi gjennomfører vanlige gudstjenester i de mindre kirkene, men kan måtte begrense antall gjester dåpsbarn kan ha med på gudstjenesten. Av smittevernhensyn blir det ikke nattverd på gudstjenestene. Flere gudstjenester i Åmot kirke kan bli avlyst. Se kalenderen for info om hvert arrangement. 
 • Begravelser: Begravelser blir gjennomført, men vi kan dessverre ikke ha mer enn 50 mennesker i kirken under seremonien. Det samme gjelder for minnesamvær i Åmot kirke. På kirkegården kan det være flere. 
 • Åmot kirke stenger all matservering til publikum i åpningstiden på kirketorget.
 • Hyggestund i Åmot kirke mandag 16. mars avlyses.
 • Babysang avlyses.
 • Førsteklasses avlyses.
 • Åmot Barnegospel - har så mange flotte medlemmer at øvelsene framover må avlyses, og opptreden på gudstjenesten 22. mars avlyses også. 
 • Heggen Gospel - vårt flotte tensingkor med ca 60 medlemmer,  øvelsene framover må dessverre avlyses. 
 • KRIK avlyses.
 • Familiespeideren holder til utendørs, og går som vanlig.
 • Konfirmantundervisningen går foreløpig som vanlig.
 • Mer informasjon vil komme etter hvert. Flere arrangementer kan bli avlyst. Følg med på nettsiden og facebooksiden vår!
Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på "Oppdater samtykke". Evt. klikk på "Godta alle cookies" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for Modum menighet

Besøksadresse:
Åmot kirke
Kapellveien 1
3340 Åmot

Besøkstid: 
9-14    (Man-fre)
10-14  (Ferier)

Kontakt:
Telefon: 32 78 32 30
kirkekontor@modumkirke.no
Vipps: 123702 (Modum Sokn)

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"