Kvinnenes internasjonale bønnedag

Fredag 2. mars kl. 11 feirer vi Kvinnenes internasjonale bønnedag med en gudstjeneste i Åmot kirke.

I år er programmet fra bønnedagskomiteen i Surinam og har overskriften «All Guds gjerning er god». Kvinnenes internasjonale bønnedag startet i USA i 1887, og markeres i dag i mer enn 170 land og regioner verden over. Kollekten som blir samlet inn, går til kvinnerelaterte prosjekter, gjennom bibelselskapets misjonsarbeid. Arrangementet lokalt er et samarbeid mellom Modum menighet, Pinsemenigheten Betlehem og Normisjon Vikersund. Alle kvinner er hjertelig velkommen, og vi håper så mange som mulig blir igjen til en hyggelig lunch på kirketorget etterpå (kr. 40).

Kontaktinformasjon for Modum menighet

Besøksadresse:
Åmot kirke
Kapellveien 1
3340 Åmot

Telefon: 32 78 32 30 
Telefon- og besøkstid: 
Man-fre 9-14

E-post:
kirkekontor@modumkirke.no

Vipps: Søk opp Modum Sokn eller 123702