Velkommen til fasteaksjons-konsert i Åmot kirke!

Kom og opplev musikk med mening! Tirsdag 20. mars kl. 19.30 ønskes du velkommen til fasteaksjons-konsert i Åmot kirke. Vi får besøk av strålende musikere og  repertoaret vil bestå av både gospel, jazz og salmer, der varme og spilleglede står i fokus.

Velkommen til fasteaksjonskonsert i Åmot kirke 20. mars kl. 19.30! Vi får besøk av de strålende musikerne Ike og Misty Sturm fra USA, Frøydis Grorud, Thomas Hvale og vår egen menighetsmusiker Helge Nysted. Menighetens gospelkor synger, og repertoaret vil bestå av både gospel, jazz og salmer, der varme og spilleglede står i fokus. 

Denne ettermiddagen vil ungdommer fra bygda vår gå med bøsser til inntekt for Kirkens Nødhjelps fasteaksjon, og som en oppmuntring for innsatsen får bøssebærerne gratis inngang til konserten. 
For øvrige koster konserten 100kr. 

Det vil være mulig å gi et bidrag til Fasteaksjonen under konserten, og et eventuelt overskudd fra konserten vil tilfalle det gode formålet. 

Kom og opplev musikk med mening!

Kontaktinformasjon for Modum menighet

Besøksadresse:
Åmot kirke
Kapellveien 1
3340 Åmot

Telefon: 32 78 32 30 
Telefon- og besøkstid: 
Man-fre 9-14

E-post:
kirkekontor@modumkirke.no

Vipps: Søk opp Modum Sokn eller 123702