Velkommen til hyggetreff på Holemoen!

I klubbhuset på Holemoen har vi et hyggelig treff med ulik underholdning for hver gang. Velkommen til fellesskap!

Arrangør: Modum menighet.

Tidspunkt: Siste tirsdag i måneden kl. 11.00 – 13.00.

Sted: Klubbhuset på Holemoen.

Faste poster på programmet er formiddagsmat og andakt.

Skyss:
Snarum og Sysle:  Aase Saastad - 
915 56 468
Vestre Spone: Aase Weum - tlf. 32 78 09 19

Arbeidsgruppe for treffene:
Elsa Moen

Gunbjørg Saastad

Gunnar Hellerud

Gerd Honerud
Gerd Marit Ingvoldstad
Inger Lise Øvereng
Kirsti Hole


VELKOMMEN TIL FELLESSKAP!

Kontaktinformasjon for Modum menighet

Besøksadresse:
Åmot kirke
Kapellveien 1
3340 Åmot

Telefon: 32 78 32 30 
Telefon- og besøkstid: 
Man-fre 9-14

E-post:
kirkekontor@modumkirke.no

Vipps: Søk opp Modum Sokn eller 123702