Det praktiske rundt begravelse og gravsted

Hvem har ansvar? Hvilke valgmuligheter har man?

Én ansvarlig: Etter gravferdsloven er det én person som skal sørge for gravferden og skal blant annet ta de nødvendige beslutninger om hvor den døde skal gravlegges hvis det er aktuelle valgmuligheter. Personen har ansvar for hvilken gravferdshandling som velges, og skal bestemme hvem som skal være ansvarlig, eller fester, hvis den døde legges i en ny grav.

Kirkegårder: Det er kirkegårder ved Nesodden og Gjøfjell kirker. Dersom det er ønskelig kan man benytte den kirkegård man ønsker på tvers av menighetsgrensene. Gravferdslovens § 12 sier at gravlegging av kiste skal finne sted senest 10 virkedager dødsfallet. Gravlegging av urne skal skje senest seks måneder etter dødsfallet.

Utenbygds: Dersom utenbygds beboere ønsker gravplass på en av kirkegårdene, er det fastsatt en avgift for tjenesten. Nesodden kirkelige fellesråd forvalter kirkegårdene. Kirkegårdene på Nesodden driftes og vedlikeholdes av Nesodden kommune, i henhold til en tjenestetingsavtale med Nesodden kirkelige fellesråd. Gjennom denne avtalen står Nesodden kommune for vedlikehold av grøntanlegg og annen infrastruktur tilknyttet kirkegårdene, samt nødvendige forberedelser til gravferd og bisettelser.

Kistegrav: Ved gravlegging av kiste får man tildelt en enkel kistegrav. En enkel kistegrav gir plass til en kiste og er fri for betaling i fredningstiden på 20 år. Dersom man ønsker å sette opp et gravminne på graven, må det oppnevnes en ansvarlig for graven. Dersom man velger en kistebegravelse er det anledning til å feste en grav ved siden av den grav som skal benyttes. Den grav som festes som sidegrav må det betales festeavgift for. Den som sørger for gravferden må oppnevne en fester for gravstedet.

Urne: Ved kremasjon settes urnen som regel ned i en urnegrav. Den gir plass for fire urner og er fri for betaling så lenge den er fredet, i 20 år. Det er ikke anledning til å feste flere urnegraver sammen. Dersom det er ønske om å sette opp gravminne på graven, må den som sørger for gravferden oppnevne en ansvarlig for graven. Dersom avdøde ikke er bosatt i Nesodden kommune, kreves festeavgift for gravstedet fra det året gravlegging skjer. Kirkegårdene er inndelt i ulike felt for kistegraver og urnegraver. Feltene er regulert med nøyaktig oppmåling ut fra faste merker og med nummer for hver enkelt grav.

Minnelund: Ved Nesodden kirke er det anlagt en anonym minnelund. Dette gir muligheter for å sette ned en urne uten at pårørende vet nøyaktig stedet for gravlegging. Behovet for anonymitet skal ivaretas, og urnen blir satt ned av kirkegårdsbetjeningen uten pårørende tilstede. Minnelunden stelles av kirkegårdsarbeideren, som sørger for at stedet holdes pent med grøntanlegg og eventuelt blomster.

Følg lenkene under for å laste ned kart over kirkegårdene.

Nesodden kirkegård.pdf

Nesodden, ny kirkegård.pdf

Gjøfjell kirkegård.pdf

Andre religioner og livssyn: Det er anlagt egen muslimsk gravlund på Nesodden kirkegård. Det er ikke anledning til å holde av grav på forhånd. Feste av grav kan bare skje ved dødsfall.

Eksisterende gravsted: Når det er ønske om å bruke et eksisterende gravsted, må den som sørger for gravferden innhente samtykke fra festeren av gravstedet. Dersom det er festeren av gravstedet som er død, skal den som sørger for gravferden gi samtykke til bruk. Forutsetningen for å benytte en eksisterende grav er at graven ikke har vært brukt, eller at den er utenfor fredningstiden, det vil si at det er mer enn 20 år siden siste gravlegging. Et unntak er at man kan sette en urne oppå en kiste før dette.

Priser: 

Festefornyelse

350,– pr år pr grav

Betales for 5, 10 eller 20 år

 

Feste/Reservasjon av sidergrav 

350,– pr år pr grav

Betales for 20 år

Kan kun reserveres i forbindelse med gravferd

Feste av grav til utenbygdsboende 

350,– pr år pr grav

Betales for 20 år

Utenbygdsboende har ikke rett til fri grav

Bisettelser utenbygdsboende

2.000,–

 

Inkl. urnenedsettelse. Festeavgift kommer i tillegg

Kistebegravelse utenbygdsboende 

7.000,–

 

Kun i allerede festet grav

Urnenedsettelse innenbygdsboende

fritt

 

 

Urnenedsettelse utenbygdsboende

1.500,–

 

 

Urnenedsettelse og skilt med navn, fødsels- og dødsdato

4.000,–

 

 

Gjeldende festeavgifter vedtatt av Fellesrådet 22.2.2017 og kommunestyret 21.6.2017

Kontaktinformasjon for Nesodden Kirkelige Fellesråd

Nesodden Kirkelige Fellesråd
Tangen Nærsenter, Vestveien 51
1452 Nesoddtangen

Kirkesenteret ligger i 2. etasje på Tangen Nærsenter, oppgang sør-øst.

 

Åpent hver dag klokka 9–15
(sommertid 9–14)

Tlf 66 96 58 20 klokka 9–12

Fyll inn epost og klikk på «subscribe» for å abonnere på kirkens nyhetsbrev:

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"