AVLYST Babysang i Skoklefall Kirke

Praktisk informasjon

Fra:30.3.2020 - kl.11.30

Til:30.3.2020 - kl.14.00

Sted:Skoklefall kirke

Arrangør:

Følg babysang Nesodden på facebook. https://www.facebook.com/BabysangNesodden/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCJyJmRI96HPaXUAr0EYDeaEcWlzoJuivzSuI6SobgMbKZCF1MTDDCVb0iO7nfx3BiPZ7473qFic94N

 

kr 250 for våren, kr 30 for drop-in