AVLYST og UTSATT til mars 2021 Kirkeakademiet I Nesodden Menighetshus

Praktisk informasjon

Fra:28.3.2020 - kl.14.00

Til:28.3.2020 - kl.15.45

Sted:Nesodden menighetshus

Arrangør:

Emnet er påsketradisjoner, foredrag ved Geir Thomas Risåsen

https://www.facebook.com/nesoddenkirkeakademi/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAwVwDegc1S6BdPfh4CAuraq9ZsJstU7BSpCNw-WDq9X2JVij16NqWI-h_kQ8Y8lGA8tXOVMhoJHhho