Nesodden kirkelig fellesråd

Nesodden kirkelige fellesråd består av åtte medlemmer: To medlemmer fra hvert menighetsråd, en kommunalt oppnevnt representant og en sokneprest.

Fellesrådets virkeområde har sammenfallende geografiske grenser med Nesodden kommune. 

Nederst på denne siden finner du rådets handlingsplan og protokoller.

Disse sitter i Nesodden kirkelige fellesråd 2019–2021:

 • Leder Rolf Dagfinn Pettersen, Skoklefall menighetsråd
 • Nestleder Petter Grimnes, Gjøfjell menighetsråd
 • Medlem Eldrid Forsland Lorentzen, Skoklefall menighetsråd
 • Medlem Arne Tor Selin Bjerke, Nesodden menighetsråd
 • Medlem Elise Klouman, Nesodden menighetsråd
 • Medlem Pål Erik Plaum, Gjøfjell menighetsråd
 • Kommunal representant Nils Arne Haldorsen, Henning Korsmoe (vara)
 • Prost Hege Fagermoen (vara sokneprest Svein Hunnestad)
 • Kirkevergen fungerer som sekretær for fellesrådet

 

Dette er deres ansvarsområder:

Bygging, drift og vedlikehold av kirker

 • Anlegg, drift og forvaltning av gravplasser
 • Opprettelse og nedleggelse av stillinger som lønnes over fellesrådets budsjett
 • Anskaffelse og drift av menighets- og prestekontorer
 • Anskaffelse av lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring
 • Administrativ hjelp til prosten når staten yter tilskudd til det

De forvalter følgende økonomiske ressurser:

 • kommunalt bevilgede midler
 • midler/tilskudd fra staten
 • tilskudd fra bispedømmerådet
 • midler som menighetsrådene overlater til fellesrådet
 • inntekter og formue knyttet til fond
 • gaver, arv med videre til kirkebygg, stillinger osv 

Fellesrådet skal også godkjenne at et menighetsråd oppretter stillinger som er finansiert av egne innsamlede midler. Fellesrådet skal blant annet vurdere om menighetsrådet har økonomisk evne til å bære de fremtidige lønnsutgiftene til stillingen. Slik godkjenning innebærer ikke at fellesrådet tar på seg noe finansielt ansvar og vanligvis heller ikke arbeidsgiveransvar for slike stillinger. Det er som hovedregel menighetsrådet som fullt ut tar på seg de plikter som følger med arbeidsgiveransvaret.

Kirkelig fellesråd skal også ivareta følgende:

 • Opprette og gi fullmakt til partssammensatte utvalg, kl § 35
 • Gi fullmakter til menighetsrådene, kl § 14
 • Vedta økonomireglement for menighetene
 • Vedta kirkegårdsvedtekter som skal godkjennes av bispedømmerådet,
 • Vedta planer for kirkelig virksomhet i kommunen, kl § 14
 • Tilsette kirkeverge og andre medarbeidere
 • Vedta satser for utleie av kirker for benyttelse til andre formål eller kirkelige handlinger utenfor gudstjeneste, kl § 20
 • Gjøre fremlegg om avgifter for bruk av gravkapell, kremasjon og feste av grav, som skal fastsettes av kommunen, kl § 21

 

 

Møtebok i Nesodden kirkelige fellesråd 10.4.2019.pdf

 

Årsmelding 2018

Handlingsplan 2018 - 2021 (endelig versjon) vedtatt 20.6.2018.pdf

Møtebok Nesodden kirkelige fellesråd 14.11.2018.pdf

Møtebok Nesodden kirkelige fellesråd 19.9.2018.pdf

Møtebok Nesodden kirkelige fellesråd 20. juni 2018.pdf

Møtebok Nesodden kirkelige fellesråd 18. april 2018.pdf

Møtebok Nesodden kirkelige fellesråd 14. mars 2018.pdf

 

Årshjul kirkesenter 2013

Møtebok 19. februar 2013

Møtebok 19. mars 2013

Møtebok 2. april 2013

Møtebok 26. november 2013

Møtebok 21. mai 2013

Møtebok 18. juni 2013

Møtebok 29. august 2013

Møtebok 26. september 2013

Møtebok 19. desember 2015

2016: Møtebok 19. januar

2016: Møtebok 2. mars 

2016: Møtebok 27. april

2016: Møtebok 18. mai 

2016: Møtebok 15. juni

2016: Møtebok 17. august 

2016: Møtebok 21. september 

2016: Møtebok 19. oktober 

Årsmelding 2014

Møtebok 29. april 2015

Møtebok 28. april 2014

Møtebok 18. februar 2015

Møtebok 14. oktober 2014

Møtebok 16. september 2014

Møtebok 14. januar 2015

Møtebok 11. november 2014

Møtebok 9. desember 2014

2016: Møtebok 14. desember

Årsmelding 2016

Årsmelding 2015

2017: Møtebok FR 22.2.2017 

2017: Møtebok FR 25.1.2017 

2017: Møtebok FR 19.4.2017 

Kontaktinformasjon for Nesodden Kirkelige Fellesråd

Nesodden Kirkelige Fellesråd
Tangen Nærsenter, Vestveien 51
1452 Nesoddtangen

 

Kirkesenteret ligger i 2. etasje på Tangen Nærsenter, oppgang ved eiendomsmegleren.

Åpent hver dag klokka 9–15
Tlf 66 96 58 20 klokka 12–15

Fyll inn epost og klikk på «subscribe» for å abonnere på kirkens nyhetsbrev:

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"