Friluftsgudstjeneste med KRIK v/ Bråsteinvannet badeplass, Bogafjell menighet

Praktisk informasjon

Fra:17.6.2018 - kl.11.00

Til:17.6.2018 - kl.12.00

Sted:

Arrangør: