Vigsel i Bogafjell Kirke

Bogafjell Kirke er ikke av de kirkene som blir mest brukt til vielser, men dere er velkommen til å melde dere til vielse i Bogafjell Kirke.

Bryllup i en kirke er en av de flotteste seremonier vi kan tenke oss.

Det er og en dag hvor to mennesker som elsker hverandre over alt i denne verden sier: Fra i dag av er det oss!! I tillegg til at vielsen og festen gjør bryllupsdagen til en av de flotteste dagene i parets liv ordnes ganske mange juridiske forhold dem imellom. Det at et par lover hverandre evig troskap er og den beste gave de kan gi til sine barn. Far og mor vil alltid være sammen.  Ta kontakt med Bogafjell Menighet for mer informasjon. Selve vigselen bestilles hos Sandnes Kirkelige Fellesråd på 51974770.

Sitat

«Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett.» Så er de ikke lenger to; deres liv er ett. Det som Gud altså har sammenføyd, skal mennesker ikke skille.

Matt 19,4-6