Bli med på ferden -fra Hana og ut i all verden…

"Som et hus uten vindu er en kirke uten misjon "Derfor har Hana menighet inngått samarbeidsavtaler med 3 misjons- organisasjoner som driver arbeid i ulike deler av verden:

På Madagaskar - støtter vi Det Norske Misjonsselskaps arbeid gjennom "Shalom-prosjektet", et integrert utviklingsprosjekt som omfatter evangelisering og menighetsbygging, skoler, helsesentre og jordbruksveiledning. I Bangladesh - støtter vi Normisjons arbeid ved Martin Luther College i Dhaka.

I Midtøsten - støtter vi Israelsmisjonens arbeid "Bridgebuilders",- et forsoningsarbeid mellom unge palestinere, jøder og nordmenn. Vil du være med, så heng på

På nettsidene her kan du lese litt om prosjektene og følge linkene nedenfor for mer informasjon. Du kan også støtte prosjektene gjennom bønn og givertjeneste til den enkelte organisasjon.